BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowska Elwira (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiana przeznaczenia gruntu a jego wartość
Land's Value Depending on its Designation
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, t. 5(20), s. 42-49, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Wartość nieruchomości, Zagospodarowanie przestrzenne
Real estate, Real estate’s value, Spatial development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem podjętych badań była analiza wpływu zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na jego wartość. Badania przeprowadzono na terenie gminy Piaseczno. Zakres czasowy badań obejmował lata 2003-2007. Wyniki badań wskazały na wzrost wartości nieruchomości gruntowych z tytułu zmian planistycznych w badanym okresie średnio o 36%. (abstrakt oryginalny)

The article includes an attempt at analysis of the influence of the local spatial management plan on the real estate value in the Piaseczno commune in years between 2003 and 2007. The research results have indicated an appreciation by about 36% of land value by title of change in the local land development plans in the investigated period. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżet gminy Piaseczno na rok 2008. Uchwala Nr 468/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.01.2008 r. [2008]. Wydział Księgowości Budżetowej Urzędu Gminy Piaseczno.
 2. Cymerman R., Grabowski R., Gwiaździńska M. [1999]: Wartość nieruchomości jako czynnik kreujący zagospodarowanie przestrzenne. W:] Materiały VII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości nt. "Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenią". Wyd. ART, Olsztyn, s. 22.
 3. Cymerman R. [2008]: Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Wyd. Educaterra, Olsztyn.
 4. Kosior R., Wepa M. [2005]: Wpływ planowania przestrzennego na wartość nieruchomości - renta planistyczna, cz. II. Rejent, nr 11 (175).
 5. Łaguna T. M., Łaguna D., Lendzin M. [2004]: Identyfikacja skutków uchwalenia i realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [W:] Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej. T. Łaguna (red.). Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego [2004]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 2007, poz. 2109, z późniejszymi zmianami.
 7. Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaseczno [2003-2007 passim]. Maszynopis. Wydział Księgowości Budżetowej Urzędu Gminy Piaseczno.
 8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [2003]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami.
 9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [1997]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 261 z 2004 r., poz. 2603. Tekst jednolity, z późniejszymi zmianami.
 10. Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych. [2008]. T. Bajerowski (red.). Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 11. Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów obowiązujących w obszarze miasta Piaseczno oraz zestawienie uchwał zatwierdzających m.p.z.p. dla poszczególnych miejscowości - wrzesień 2007 r. [2008]. Tryb dostępu: www.bip.piaseczno.eu. Data odczytu: wrzesień 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu