BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motowidlak Urszula (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej
Tendencies in Organic Farming in the European Union Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, t. 5(20), s. 84-95, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Rynek rolny, Rolnictwo ekologiczne, Żywność ekologiczna
Agricultural markets, Ecological agriculture, Organic food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest prezentacji stanu rolnictwa ekologicznego w rozszerzonej Unii Europejskiej (UE), co ma na celu podkreślenie rosnącego znaczenia tego sposobu gospodarowania. W latach 1985-2006 liczba gospodarstw ekologicznych w 27 państwach członkowskich UE zwiększyła się ponad 34-krotnie, zaś ich powierzchnia prawie 70-krotnie. Zwrócono jednocześnie uwagę na duże zróżnicowanie wielkości powierzchni ekologicznych użytków rolnych oraz liczby gospodarstw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich UE. W latach 2003-2006 największy areał upraw ekologicznych wśród krajów członkowskich UE odnotowano we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Francji. W artykule wskazano takie na dynamiczny rozwój tego sposobu gospodarowania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Uwydatniono przy tym kierunki zmian w polskim rolnictwie ekologicznym, dla którego istotnym impulsem były korzyści wynikające z członkostwa w UE. O skali rozwoju tego sposobu gospodarowania w krajach UE-12 świadczy fakt, iż w latach 2003-2006 powierzchnia gospodarstw ekologicznych zwiększyła się prawie 2-krotnie, obejmując w 2006 roku ponad 17% areału ekologicznych użytków rolnych UE. Natomiast w Polsce areał upraw ekologicznych w 2006 roku był ponad 4-krotnie większy w stosunku do 2003 roku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the state of organic farming in the enlarged European Union (EU). It is important to emphasise the growing role of this kind of farming. In the period of years 1985-2006 the number of organic farms in the EU-27 member states has grown over 34 times and their area nearly 70 times. An attention has been paid to the great differentiation in the organic farming area and the number of organic farms in individual EU countries. The greatest organic farming areas in years 2003-2006 were found in Italy, Germany, Spain, Great Britain and France. In the article the dynamic growth of organic farming in the countries of Middle-East Europe has been shown. At the same time the directions of changes in the Polish organic farming have been identified, which had been caused by advantages resulting from the EU membership. The evidence for the big scale of the development of this sort of farming is that the organic farming area in the EU-12 countries in years 2003-2006 has become 2 times greater and covered over 17 percent of the total EU organic farming area. However in Poland the organic farming area in 2006 was over 4-times greater than in 2003. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abando L., Rohner-Thielen E. [2007]: Different organic farming patterns within EU-25. [W:] Statistics in focus. European Commission, Bruksela.
 2. European Organic Farming Statistics. [2008]. Tryb dostępu: www.organic-europe.net/europe_eu/statistics.asp.Data odczytu: maj 2008.
 3. Gawlik R. [2004]: Zmiany w polskim rolnictwie ekologicznym po wejściu do Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, ss. 1.
 4. Krajewski K., Świątkowska M. [2006]: Rolnictwo i produkty ekologiczne wspierane działaniami promocyjnymi. Przemysł Spożywczy nr 12, s. 8.
 5. Kuś J. [2004]: Rolnictwo ekologiczne. Problemy Ekologii, t. 8, nr 6, s. 286.
 6. Organic Farming in the European Union. [2005]. Bruksela.
 7. Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. [2004]. Raport IJHARS, Warszawa.
 8. Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. [2007]. Raport IJHARS, Warszawa.
 9. Stankiewicz D. [2004]: Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Monitor Unii Europejskiej nr 9, s. 64.
 10. The Word of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2004. [2004]. H. Willer i M. Yussefi (red.). International Federation of Organic Agriculture Movements, Bonn.
 11. Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. [2003]: Rynek żywności ekologicznej w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu