BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pawlewicz Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne produkcji ekologicznej w Polsce
Spatial Differentiation of Organic Agricultural Production in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, t. 5(20), s. 109-115, rys., bibliogr. 5 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie przestrzenne, Produkcja proekologiczna, Produkty ekologiczne, Rolnictwo ekologiczne
Spatial differentiation, Pro-ecological production, Ecological product, Ecological agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska posiada sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zróżnicowania przestrzennego produkcji surowców żywnościowych pochodzących z gospodarstw produkującymi metodami ekologicznymi oraz przetwórstwa tych produktów w Polsce. Przeprowadzono analizą porównawczą, wykorzystując dane statystyczne z opracował GUS, IJHARS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi oraz przetwórni produkujących ekologiczną żywność w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Poland has favourable natural conditions for development of the ecological agriculture. The aim of this article is to display and evaluate the spatial differentiation of production of raw material for food products coming from organic farms as well as of processing of these products in Poland. A comparative analysis was conducted using the GUS statistical data, the IJHARS data as well as those from the Ministry of Agriculture and Rural Development, related to organic farming as well as to food processing plants producing the organic food in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne. [2008]. GUS, Warszawa.
  2. Ochrona środowiska 2007. Informacje i opracowania statystyczne. [2007]. GUS, Warszawa.
  3. Plan Działań dla żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013 [2007]. Biuletyn Informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr 4, ss. 10-11.
  4. Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (na dzień 31 grudnia 2005 r.). [2006]. IJHARS, Warszawa.
  5. Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (na dzień 30 czerwca 2007 r.). [2007]. IJHARS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu