BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszek Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wielowymiarowość reputacji przedsiębiorstwa - czy rozgłos może być jednym z wymiarów?
Multidimensionality of Corporate Reputation - Should the Prominence Dimension be One of Them?
Źródło
Management Forum, 2015, vol. 3, nr 2, s. 30-37, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie
Company image, Enterprises, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badacze zajmujący się reputacją przedsiębiorstwa są w większości zgodni co do tego, że opiera się ona na dokonywaniu oceny, osądu interesariuszy na temat finansowego, społecznego i środowiskowego wpływu firmy. Uważają również, że reputacja jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym, a najczęstszymi wymiarami, za pomocą których opisuje się ten konstrukt, są: rozgłos (being known), fachowość (being known for something) oraz sympatia (generalized favorability). O ile dwa ostatnie wymiary nie budzą zastrzeżeń i pojawiają się w wielu prestiżowych publikacjach na temat reputacji, o tyle wymiar rozgłosu wydaje się co najmniej dyskusyjny. Artykuł przedstawia szereg argumentów przemawiających za wykluczeniem tego wymiaru jako elementu reputacji przedsiębiorstwa, co powinno przyczynić się do większej klarowności tego pojęcia. Definicje, które usiłują uchwycić zbyt wiele znaczeń, stają się problematyczne dla badaczy, jak i przedstawiają niewielką wartość dla praktyków(abstrakt oryginalny)

Corporate reputation researchers appear to agree that corporate reputation means observer's collective judgements of a corporation based on the assessment of the financial, social, and environmental impacts attributed to the corporation over time. They believe that corporate reputation is a multidimensional, complex concept that can be described using three dimensions: being known, being known for something and generalized favorability. The two latest do not raise any concern and are present in many well-cited papers, the prominence dimension appears to be a problem area. The article presents many arguments in favour of excluding this dimension of corporate reputation, because definitions which attempt to capture too much conceptual space present problems for scholarly research and also have little value to practitioners.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett M., Jermier J., Lafferty B., 2006, Corporate reputation: The definitional landscape, Corporate Reputation Review, vol. 9, no 1.
 2. Boyd B., Bergh D., Ketchen D., 2009, Reconsidering the reputation - performance relationship: A resource-based view, Journal of Management OnlineFirst, February 10.
 3. Brammer S., Pavelin S., 2006, Corporate reputation and social performance: The importance of fit, Journal of Management Studies, vol. 43, no 3.
 4. Brooks E., Highhouse S., 2006, Familiarity Breeds Ambivalence, Corporate Reputation Review, vol. 9, no 2.
 5. Brooks E., Highhouse S., Russel S., Mohr D., 2003, Familiarity, ambivalence, and firm reputation: Is corporate fame a double-edged sword?, Journal of Applied Psychology, vol. 88, no 5.
 6. Brown T., Dacin P., Pratt M., Whetten D., 2006, Identity, intended image, construed image and reputation: An interdisciplinary framework and suggested terminology, Academy of Marketing Science Journal, Spring.
 7. de Castro G., Lopez J., Saez P., 2006, Business and social reputation: Exploring the concept and main dimensions of corporate reputation, Journal of Business Ethics, vol. 63.
 8. Deephouse D., 2000, Media reputation as a strategic resource: An integration of mass communication and resource-based theories, Journal of Management, 26(6).
 9. Deephouse D., Carter S., 2005, An examination of differences between organizational legitimacy and organizational reputation, Journal of Management Studies, 42(2) March.
 10. Gray E., Balmer J., 1998, Managing corporate image and corporate reputation, Long Rang Planning, vol. 315.
 11. Hall R., 1992, The strategic analysis of intangible resources, Strategic Management Journal, vol. 13.
 12. Fischer E., Reuber R., 2007, The good, the bad, and the unfamiliar: The Challenges of Reputation Formation Facing New Firms, Entrepreneurship Theory and Practice, January.
 13. Fombrun Ch., 1996, Reputation. Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston (Massachusetts).
 14. Fombrun Ch., Shanley M., 1990, What's in a name? Reputation building and corporate strategy, Academy of Management Journal, vol. 33.
 15. Fombrun Ch., van Riel C., 2004, Fame &Fortune. How successful companies build winning reputations, Prentice Hall, New York.
 16. Lange D., Lee P., Dai Y., 2011, Organizational reputation: A review, Journal of Management, vol. 37, no. 1, January.
 17. Love G., Kraatz M., 2009, Character, conformity, or the bottom line? How and why downsizing affected corporate reputation, Academy of Management Journal 2009, vol. 52, no 2.
 18. Mahon J., 2002, Corporate reputation. A research agenda using strategy and stakeholder literature, Business Society, vol. 41.
 19. Pfarrer M., Pollock T., Rindova V., 2010, A tale of two assets: The effects of firm reputation and celebrity on earnings surprises and investors' reactions, Academy of Management Journal, vol. 53, no 5.
 20. Pollock T., Rindova V., 2003, Media legitimation effects in the market for initial public offerings, Academy of Management Journal, vol. 46, no. 5,
 21. Rhee M., Haunschild P., 2006, The liability of good reputation: A study of product recalls in the U.S. automobile industry, Organization Science, vol. 17.
 22. Rhee M., Valdez M., 2009, contextual factors surrounding reputation damage with potential implications for reputation repair, Academy of Management Review, vol. 34, no 1.
 23. Rindova V., 1997, Managing Reputation: Pursuing everyday excellence: The image cascade and the formation of corporate reputation, Corporate Reputation Review, 1 (2).
 24. Rindova V., Petkova A, Kotha S., 2007, Standing out: How new firms in emerging markets building reputation, Strategic Organization, 5(1).
 25. Rindova V., Williamson J., Petkova A., Sever J., 2005, Being good or being known, Academy of Mangement Journal, vol. 48, no 6.
 26. Roberts P., Dowling G., 2002, Corporate reputation and sustained superior financial performance, Strategic Management Journal, vol. 23.
 27. Schwaiger M., 2004, Components and parameters of corporate reputation - an empirical study, Schmalenbach Business Review, vol. 56.
 28. Staw B., Epstein L., 2000, What bandwagons bring: Effects of popular management techniques on corporate performance, reputation, and CEO pay, Administrative Science Quarterly, vol. 45.
 29. Walker K., 2010, A systematic review of the corporate reputation literature: Definition, measurement and theory, Corporate Reputation Review, vol. 12, no 4.
 30. Worcester R., 2009, Reflections on corporate reputation, Management Decision, vol. 47, no 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0025
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2015.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu