BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bariery w obszarze dzielenia się wiedzą w organizacji i sposoby ich ograniczania - refleksje z badań
Barriers in the Area of Knowledge Sharing in Organisations and the Methods of Their Reduction - Research Insights
Źródło
Management Forum, 2015, vol. 3, nr 2, s. 44-50, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Dzielenie się wiedzą, Konkurencyjność
Knowledge, Knowledge sharing, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacja, funkcjonując w turbulentnym otoczeniu, wymusza na przedsiębiorstwach adaptację do zmian poprzez podejmowanie działań związanych m.in. z umacnianiem swojej pozycji konkurencyjnej. Szczególnego znaczenia nabierają dobre praktyki dotyczące dzielenia się wiedzą w organizacji. Niestety doświadczenie praktyczne pokazuje, że wiele firm nie posiada umiejętności reagowania na zmiany, nie wykorzystuje możliwości, jakie daje zarządzanie wiedzą i składające się na nią metody i narzędzia. Zasadniczym celem artykułu jest zidentyfikowanie najważniejszych barier i luk w obszarze dzielenia się wiedzą w organizacji oraz wskazanie sposobów ich ograniczania. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, powstał na bazie literatury przedmiotu oraz praktycznego doświadczenia autorki.(abstrakt oryginalny)

Functioning in turbulent environment forces enterprises to adapt to change by, inter alia, strengthening its competitive position. In this respect, good practices concerning knowledge sharing in the organization becomes particularly important. However, practical experience shows that many companies do not have the capacity to respond to the change, they do not use the opportunities offered by knowledge management and the respective methods and tools. The main aim of this article is to identify the most important barriers and gaps in the area of knowledge sharing in organizations and to identify ways to reduce them. The article is of a theoretical-empirical nature and is based on the respective literature and practical experience of the author.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cleveland H., 1998, The Knowledge Executive Leadership in an Information Society, Truman Talley Books, E.P. Dutton, New York.
 2. Davenport T.H., Prusak L., 2000, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, USA.
 3. Demareset M., 1997, Understanding Knowledge Management, Long Range Planning, vol. 30, no 3.
 4. Drucker P., 2006, Nadchodzi nowa organizacja, [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, wyd. Helion, Gliwice.
 5. Evans Ch., 2005, Zarządzanie wiedzą, tłum. J. Sawicki, PWE, Warszawa.
 6. Glazer R., 1998, Measuring the knower: Towards a theory of knowledge equity, California Management Review, 40(3).
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2004a, Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie?, [w:] Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości; fikcja i rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2004b, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 9. Imai M., 2006, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wyd. MT Biznes Sp z o.o., Warszawa.
 10. Jashapara A., 2006, Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, tłum. J. Sawicki, PWE, Warszawa.
 11. Kowalczyk A., Nogalski B., 2007, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 12. Nonaka I., 2006, Organizacja oparta na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą, Harvard Business Review, Helion, Gliwice.
 13. Olszewska B., 2001, Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, AE, Wrocław.
 14. Owen H., 1997, Open Space Technology, wyd. 2, Berrett-Koehler Publishers INC, San Francisco.
 15. Probst G., Raub S., Romhardt K., 2004, Zarządzanie wiedzą w organizacji, tłum. K. Wacowska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Żarczyńska-Dobiesz A., 2008, Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0025
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2015.2.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu