BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudziak Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Zając Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Nowoczesne zarządzanie rozwojem produktu w kontekście integracji systemów informatycznych
Modern management of product development in the context of integration of information systems
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 115-120, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Nowe produkty, Planowanie produktu, Rozwój produktu, Zarządzanie produktem, Planowanie w systemach informatycznych, Zintegrowane systemy informatyczne
New products, Product planning, Product development, Product management, Planning in information systems, Information integrated system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano problematykę zintegrowanych systemów informatycznych w kontekście rozwoju nowych produktów. Są to istotne zagadnienia dla przedsiębiorstwa, które umożliwiają przepływ strumienia wartości od momentu powstania do zakończenia pracy nad produktem. Jakość poszczególnych procesów uzależniona jest od jego fazy. Jednym z nowszych systemów wczesnego definiowania procesów wytwarzania jest model "Shift left", który pozwala na "przesunięcie w lewo" czyli przeniesienie procesu wytwarzania do początku, koncentrując się tym samym na zapewnieniu najwyższej jakości od pierwszego dnia projektu. Zjawisko to umożliwia zmniejszenie kosztów i wysiłku związanego z ustaleniem wad w późniejszych etapach procesu, wtedy kie dy czas jest najważniejszy.(abstrakt oryginalny)

The paper presents problems of integrated information systems in the context of the development of new products. These are important issues for the company, which allow a flow of value stream from the moment of formation to completion of work on the product. The quality of the various processes depends on the phase. One of the newer systems for early defining the manufacturing processes is the model "shift left", which allows to "shift to the left" that is moving to the beginning of the manufacturing process, thus focusing on providing the highest quality from the first day of the project. This situation enables to reduce the cost and effort associated with the determining the flaws in the later stages of the process, then when time is the most important.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczewski P., Słownik informatyczny. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s. 273.
  2. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne wspomagania zarządzania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku 2005.
  3. Browne J., Harhen J., Shivnan J., Production Management Systems a CIM Perspective, Addison We-sley Publishing Company, 1990.
  4. Czernicki R., Jeziorski P., Elastyczne technologie, EuroLogistics, 3/2008.
  5. Dudziak A., Zając G., Kuranc A., Szyszlak - Bargłowicz J., Product Data Management jako plat-forma wspomagająca nowoczesne przedsiębiorstwo, Logistyka - nauka, 6/2014, s. 12509.
  6. Dyżewski A., Planowanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, Computerworld nr 11/88 z dn. 15.03.1993.
  7. Gola A., Montusiewicz J., Świć A., Computer Aided FMS machine tools subsystem selection using the Evolutionary System of Multicriteria Analysis, Applied Computer Science, Vol. 7, No. 1, 2011, pp. 18-29.
  8. Gola A., Economic Aspects of Manufacturing Systems Design, Actual Problems of Economics, No. 6 (156) 2014, pp. 205-212.
  9. Gola A., Świć A., Directions of Manufacturing Systems' Evolution from the Flexiblity Level Point of View, [w:] R. Knosala (ed.) Innovations in Management and Production Engineering, Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, s. 226-238.
  10. Hackstein R., Produktinsplanung und steuerung (PPS), Ein Handbuch für die Betriebspraxis, VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu