BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzaskowska Ewa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Przyrodnicze uwarunkowania modernizacji osiedli mieszkaniowych
Natural Condition of the Housing Estates Modernization
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2011, nr 3-4, s. 85-92, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Rewitalizacja miasta, Środowisko przyrodnicze, Modernizacja budynków
Revitalization, City revitalization, Natural environment, Modernization of buildings
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Osiedla mieszkaniowe budowane w latach 50.-80. ub. wieku obecnie wymagają prac remontowych i modernizacyjnych. Zabiegom tym poddawane są zarówno budynki, jak i przestrzeń. Przeprowadzone prace najczęściej obejmują termomodernizację budynków, budowę nowych miejsc parkingowych czy modernizację placów zabaw, co wynika z odpowiednich przepisów. Znacznie rzadziej modernizuje się zieleń osiedlową. W efekcie po około 20-60 latach dobrze zaprojektowane i pielęgnowane nasadzenia drzew oraz krzewów tworzą niejednokrotnie ustabilizowane układy ekologiczne. W pracy, na przykładzie jednego z osiedli mieszkaniowych Lublina oceniono stan istniejącej zieleni, walory ekologiczne tych przestrzeni. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania w podejmowanych działaniach modernizacyjnych kwestii ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na równi z walorami estetycznymi, ochroną i poprawą warunków życia mieszkańców. Przedstawiono również wytyczne dotyczące kształtowania zieleni, aby zachować, a najczęściej poprawić warunki przyrodnicze osiedli mieszkaniowych.(fragment tekstu)

Renovation and modernization nowadays are required by housing estates, which were built in the 50 to 80. These interventions are submitted both buildings and spatial management. The most often cases these works concern heat-insulation of buildings, building of new parking spaces or playgrounds, which are required by local regulations. It is not bad, that the green areas rarely are done up, given the fact that, well designed and good maintenance plantings trees and shrubs after some 20-60 years create stable ecological systems. In this work, on example one of the housing estates in Lublin, there was assessed condition of existing green areas and value of ecological space. It was drawn attention to necessity consulting the matter of environmental protection and shaping of the natural environment as well as natural values, improvement conditions of occupant's life during undertaking the modernization. There was enunciated the guidelines relating to green areas shaping, in order to keep or to improve natural conditions of housing estates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski R., 1985. Ekologia a planowanie przestrzenne, Wiad. Ekol. 31(3).
 2. Chmielewski J. M., Mirecka M., 2001. Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 3. Czarnecki A., Lewandowska-Czarnecka A. 2007. Zastosowanie koncepcji ekosystemowych do zarządzania przestrzenią, Czasopismo Techniczne, 7-A.
 4. Denys M., 2007. Panorama osiedli LSM. [w:] M. Denys, H. Ochalska, R. Dylewski, 50 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wyd. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Lublin.
 5. Jagiełło-Kowalczyk M., 2008. Kształtowanie osiedli mieszkaniowych o charakterze ekologicznym. Wyd. Astra, Kraków.
 6. Mierzejewska L., Parysek J., 1998. Tereny zielone oraz ich miejsce i funkcje w strukturze przestrzennej miasta. Biuletyn KPZK PAN z. 181, Warszawa.
 7. Schneider-Skalska G., 2004. Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia. Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków.
 8. Skibniewska H., 1990. Ekologiczne podstawy kształtowania miejskich zespołów mieszkaniowych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
 9. Turowski J., 1989. Potrzeby remontowe i modernizacyjne osiedli mieszkaniowych w Lublinie, wybudowanych po wojnie. Sprawy Mieszkaniowe 1-2.
 10. Zaniewska H., Thiel M., 2007. Środowisko mieszkaniowe w zrównoważonym rozwoju miast i osiedli - aspekt społeczny i urbanistyczny. Czasopismo Techniczne 3A.
 11. Zaniewska H., Kowalewski A., Thiel M., Barek R., 2008. Zrównoważony rozwój osiedli mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziom odpowiedzialności. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu