BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Zofia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Jakubczak Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Style kierowania w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych
The Types of Management in Large Area Agricultural Enterprises
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 95, z. 1, s. 57-66, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Style kierowania, Przedsiębiorstwo rolne, Wyniki badań
Management styles, Agricultural enterprises, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Skuteczność stylu kierowania w organizacji zależy od jego dopasowania do wielu zmiennych opisujących kierownika, podwładnych, organizację i otoczenie organizacji. W pracy przedstawiono wyniki badań nad stylami kierowania w przedsiębiorstwach rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim. Określono potencjał produkcyjny, zmiany w kierunkach i intensywności produkcji oraz sytuacji finansowej. Na tej podstawie stwierdzono jaki jest stan i perspektywy kształtowania stylów kierowania w przedsiębiorstwach rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to define the types of management in agricultural enterprises. There are two main opposite types of management and several mixed types in between. The democratic style is believed to be more modern then the autocratic one. The analysis considered potential of production, organization and financial and economical results. The paper argues that the autocratic type of management dominate in analyzed agricultural enterprises. This style is adjusted to the youth stages of cycle of life of organization. The conclusion is that the agricultural enterprises are in youth stages of cycle of life and this is why the types of management can not be change into more democratic one. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski A. 1998: Zarys teorii organizacji i zarządzania. TONiK, Toruń, 232.
 2. Chmielak H., Jermakowicz W. 1982: Rozwiązywanie problemów organizacyjnych. PTE, Warszawa, 56- 80.
 3. Deery M., Jago L. K. 2001: Hotel management style: a study of employee perceptions and preferences. International Journal of Hospitality Management, Vol. 20, 328.
 4. Griffin R.W. 1998: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa, 372-373.
 5. Januszek H., Sikora J. 1995: Socjotechnika zarządzania. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, 20.
 6. Kälin K., Müri P. 1998: Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 105.
 7. Kieżun W. 1997: Sprawne zarządzanie organizacją, zarys teorii i praktyki. SGH, Warszawa, 157, 159, 161.
 8. Koźmiński A.K., Piotrowski W. 2007: Zarządzanie, teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 348-349.
 9. Król H., Ludwiczyński A. 2007: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (55-56), 97.
 10. Martyniak Z. 1999: Metody organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 214.
 11. Manteuffel R. 1980: Zarz¹dzanie i kierowanie przedsiębiorstwem rolniczym. PWN, Warszawa, 200.
 12. Mroziewski M. 2005: Style kierowania i zarządzania, wybrane koncepcje. Difin, Warszawa, 56.
 13. Pietrzak M., Baran J. 2007: Podstawy zarządzania, studia przypadków i inne ćwiczenia aktywizujące. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 56-64.
 14. Romanowska M. (red.). 2001: Podstawy organizacji i zarządzania. Difin, Warszawa, 57, 63
 15. Sierpińska M., Jachna T. 1997: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, 68.
 16. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, 147-148.
 17. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. 2001: Kierowanie. PWE, Warszawa, 458-589
 18. Townsend R. 1974: Jak zdobyć szklaną górę organizacji, czyli co robić, aby nie tłamsić ludzi i nie hamować rozwoju. Książka i Wiedza, Warszawa, 82-90.
 19. Wawrzyniak B. 1987: Szkoła zarządzania. PWE, Warszawa, 82-83.
 20. Zieleniewski J. 1981: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa, 531.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu