BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignatowski Grzegorz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Multicultural Elements in Press Advertisements - an Analysis of Newsweek Poland
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2012, vol. 4, nr 4, s. 29-36, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Reklama prasowa, Wielokulturowość
Advertising, Press advertising, Multicultural
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Newsweek Polska
Abstrakt
Advertisements are an essential element of marketing and strongly connected with our daily life. Now, in our modern time, the definition of advertisement is changing. Advertisements are becoming not only an instrument for the promotion of products, but also of political parties and cultural events, and even of educational lessons. Marketing advertisements very often use slogans and pictures which are generally recognizable and accepted by consumers. In this way producers and advertisers efficiently influence potential consumers. An analysis of advertisements from Newsweek Polska shows that only a few of them take into account elements of foreign culture, or even our national traditional culture. Could this be clear evidence that in our country the elements of foreign culture are still not recognizable in the eyes of consumers? (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajka Z. (2008) Historia mediów, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce.
 2. Biedroń M. (2007) "Przemiany stereotypu płci męskiej w reklamie", in: Sokołowski M. (ed.) Konteksty kultury medialnej, Olsztyn: "Algraf".
 3. Czarnecki P. (2008) Dylematy etyczne współczesności, Warszawa: Difin.
 4. Dudziak A. (2008) "Kod konotacyjny w reklamie. Aspekty antropologiczne", in: Sokołowski M. (ed.) Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Toruń: Adam Marszałek.
 5. Gajlewicz M. (2005) "Dziecko a reklama", in: Dyczewski L. (ed.) Rodzina, dziecko, media, Lublin: Gaudium.
 6. Gawroński S. and Polak R. (2009) "Erotyka w przekazach reklamowych jako medialny stymulator konsumpcjonizmu", Edukacja Humanistyczna, vol. 10, nr 2, pp. 93-99.
 7. Gorman L. and McLean D. (2010) Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, Kraków: Uniwersytet Jagieloński.
 8. Krzanowska A. (2007) "Slogany reklamowe z punktu widzenia kategorii semantycznej "typ produktu" - określenie "typu produktu" poprzez sugerowanie przeznaczenia, in: Komorowska E. (ed.) Dialog kultur. Lektura, semantyka, pragmatyka, Szczecin, Rostock: PPH Zapol Dmochowski.
 9. Kurcz I. (2003) "Wyrażanie stereotypów w języku", in: Sierocka B. (ed.) Via Communicandi. Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensusu, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 10. Lisowska-Magdziarz M. (2006) "Reklama", in: Pisarek W. (ed.) Słownik terminologii medialnej, Krakow: Universitas.
 11. Perczak J. (2011) "Reklama w życiu codziennym. Kto i jak nami manipuluje?", in: Sierocki R., Sokołowski M. (eds.) Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 12. "Reklama" (2000), in: Banaszkiewicz Z. (ed.) Media. Leksykon, Warszawa: PWN.
 13. Sułkowski Ł., Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, 2002.
 14. Watson J., Hill A., (2007) Dictionary of Media and Communication Studies, London: Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu