BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasztelan Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych
Production Intensity and Economic Efficiency of Large Agricultural Enterprises
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 95, z. 1, s. 85-94, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Efektywność ekonomiczna, Efektywność produkcji, Wyniki badań
Agricultural enterprises, Economic efficiency, Production effectiveness, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Omówiono zmiany intensywności produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych w latach 1998-2005. Badania przeprowadzono na grupie przedsiębiorstw, które nieprzerwanie w tym okresie brały udział w "Rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolniczych". W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że przedsiębiorstwa rolnicze systematycznie zwiększały intensywność produkcji pomimo niekorzystnych relacji w zakresie zmian cen produktów i środków do produkcji. Wzrostowi intensywności towarzyszył wzrost produktywności, co w konsekwencji pozwoliło na uzyskanie lepszych wyników w zakresie rentowności prowadzonej działalności. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the changes of production intensity in large scale agricultural farms during the period 1998-2005. The research was conducted base on the enterprises participating during the whole period in the "Ranking of 300 the best agricultural enterprises". It was observed that in the analyzed period agricultural enterprises, despite of the unfavorable changes in relation of the input and output prices, systematically enlarged their production intensity. Systematic growth of production intensity was accompanied by the productivity increase, which in consequence led to obtaining better results in profitability level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzewicz W., Kagan A., Zdzieborska M. 2006: Procesy dostosowawcze wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2002-2005). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Kulawik J. 1997: Czynniki wpływające na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw popegeerowskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5.
  3. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
  4. Manteuffel R. 1963: Efektywność inwestycji rolniczych. PWRiL, Warszawa.
  5. Osuch D. 1999: Efektywność ekonomiczna zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych powstałych w oparciu o majątek Skarbu Państwa. IERiGŻ, Warszawa.
  6. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2005: GUS, Warszawa.
  7. Tomczak F. 2006: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
  8. Urban M. 1981: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWN, Warszawa.
  9. Woś A., Tomczak F. 1983: Ekonomika rolnictwa. PWRiL, Warszawa.
  10. Ziętara W. 2008: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, T. 94, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu