BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minkina Mirosław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
NATO i UE w nowej rzeczywistości po aneksji Krymu
NATO and EU in the New reality After the Crimea Annexation
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 1, s. 6-19, bibliogr. 15 poz
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Polityka bezpieczeństwa, Stosunki międzynarodowe
Security, Security policy, International relations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Unia Europejska (UE)
North Atlantic Treaty Organization (NATO), European Union (EU)
Kraj/Region
Federacja Rosyjska, Ukraina
Russian Federation, Ukraine
Abstrakt
W lutym 2014 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła okupację Krymu, będącego częścią suwerennej Ukrainy, pod pretekstem ochrony ludności narodowości rosyjskiej. W rosyjskiej doktrynie militarnej dość mocno akcentowany jest cel polityki bezpieczeństwa, jakim jest zjednoczenie narodu rosyjskiego, w formie strategicznej kontroli nad obszarem byłego Związku Radzieckiego. Aneksja Krymu jest zatem elementem złożonej polityki. Na drodze do realizacji takiej koncepcji stoją także państwa bałtyckie, członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Z perspektywy Rosji najkorzystniejsze byłoby narzucenie takiego systemu politycznego Ukrainie, który gwarantowałby pełną kontrolę oraz uniemożliwiał przyszłą integrację z NATO i UE. Zgodnie ze sposobem myślenia Kremla "dobry sąsiad" powinien być zintegrowany politycznie, gospodarczo i wojskowo z Rosją, a nie uczestniczyć w procesach integracyjnych ze strukturami przez nią niekontrolowanymi.

In February, 2014 Russian Federation began occupation of the Crimea, which is part of sovereign Ukraine, under the pretext of ethnic Russians protection. In the Russian military doctrine the purpose of a security policy to unite the Russian people is quite heavily accented, in the form of strategic control over the areas of the former Soviet Union. The annexation of the Crimea is therefore part of complex policy. On the way to implement such a concept also stand Baltic countries, members of NATO and the European Union. From the perspective of Russia the best would be to impose such a political system in Ukraine, which would guarantee full control and not allow future integration with NATO and the EU. According to the Kremlin way of thinking "good neighbor" should be integrated politically, economically and militarily with Russia, and not take part in integration processes with structures not controlled by Russia.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "First principles. The future of NATO". March 29, 2014. The Economist.
 2. "Putin's arrow. Charlemagne". March 29, 2014. The Economist.
 3. "All for one. NATO". March 29, 2014. The Economist.
 4. "Echoes of the Sudetenland. The Baltic states". 2014. The Economist March 29.
 5. Biegaj Agnieszka. 2001. "Stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony". Sprawy Międzynarodowe nr 1 : 75-96.
 6. EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Cooperation on financial services regulation. European Commission. 27.01.2014. http:// trade. ec.europa.eu /doclib/docs /2014/ january/tradoc_152101.pdf/.
 7. Gordon Philip H. 2001. "NATO After 11 September". Survival no. 4.
 8. Hill Luke. 2008. NATO considers AGS. Jane's Defence Weelky no. 24.
 9. Holland Steve, Jeff Mason. 2014. "Obama trip to Europe dominated by Ukraine crisis". Reuters. http://www.reuters.com/article/2014/03/24/us-ukraine-crisis-obama-idUSBREA2N05V20140324.
 10. Lubka Andrij. 2014. "Ukraina to fikcja". Nowa Europa Wschodnia. Nr 2 (XXXVI) : 46-52.
 11. NATO Secretary General and US President stress commitment to collective defence. 2014. http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_108328.htm?selectedLocale=en.
 12. NATO's Response to Terrorism. Statement issued at the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council held at NATO Headquarters, Brussels, on 6 December 2001, Press Communique M-NAC-2(2001)159, www.nato.int.
 13. Parzymies Stanisław. 2001. "Stosunki transatlantyckie z perspektywy europejskiej". Sprawy Międzynarodowe 1(2001) : 7-31.
 14. Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Economic Analysis Explained. European Commission, September 2013.
 15. Ustawa z dnia 17 lutego 1999 roku o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949. Dz.U. 1999, nr 13, poz. 111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu