BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boczarski Jarosław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Marciniak Andrzej (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Jarosławska-Kolman Karina (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Budziński Zdzisław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
Studium zachowań ludzkich związanych z wykorzystaniem dźwigów osobowych do ewakuacji w przypadku pożaru
A study on people's attitude towards the use of elevators for evacuation in case of fire
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 679-686, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania społeczne, Postawy społeczne, Ochrona przeciwpożarowa, Katastrofa
Social behaviour, Social attitudes, Fire protection, Disaster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje studium zachowań ludzkich związanych z wykorzystaniem dźwigów osobowych do ewakuacji z budynku wysokiego w razie pożaru. Treść oparta jest na badaniach przeprowadzonych w Chinach i opublikowanych w pozycji [1]. Opisano: metodologię badań, analizę postaw ludzkich i czynników na nią wpływających, rozkład statystyczny badanej grupy osób, a także ograniczenia związane z badaniem. Badania pokazały, że głównymi czynnikami determinującymi postawę ludzi w przedmiotowym zakresie są: instrukcja strażaka i wysokość budynku, na której użytkownik jest zlokalizowany. (abstrakt oryginalny)

The article presents a study on people's attitude towards the use of elevators for evacuation from a high-rise building in case of fire. The content is based on studies conducted in China and published in [1]. It provides: the study's methodology, the analysis of people's attitude and factors affecting it, statistical distribution of the analyzed group, as well as restrictions connected with the study. The study shows that there are two main factors determining people's attitude in the subject theme: a fireman's instruction and height of a building where the user is placed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. LiaoY.J., LiaoG.X., LoS.M., MaJ., LiuS.B.,A study on people's attitude to the use of elevators for fire escape, "Fire Technology", 50, s.363-378, 2014.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 poz.690 z 2002r.
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 109 poz.719 z 2010r.
  4. Polska Norma PN-EN 81-72: 2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 72: Dźwigi dla stra- ży pożarnej.
  5. Polska Norma 81-72: 2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.
  6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Manna-Whitneya-Wilcoxona; dostęp: 12.05.2015r
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu