BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Sylwester (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kaszkowiak Jerzy (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Grabowicz Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Obciążenie środowiska folią okrywową stosowaną przy produkcji substratów biogazowni
Environmental pollution by foil for covering the substrates used in the production of biogas
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 695-702, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Biogaz, Produkcja, Zanieczyszczenie środowiska
Biogas, Production, Environmental pollution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu stosowania substratów w formie kiszonek z roślin energetycznych na środowisko człowieka. Stosowanie foli, uzasadnione ze względu na wysokie straty podczas przechowywania, powoduje dodatkowe emisje gazów cieplarnianych. Powoduje to obniżenie pozytywnego wpływu biogazowni rolniczych na środowisko człowieka. Aby zminimalizować ten efekt należy stosować silosy przejazdowe jako najlepszy sposób przechowywania kiszonek. Celem artykułu jest ocena wpływu kształtu zbiorników oraz sposobu ich formowania na ilość zużytej folii okrywowej potrzebnej do zakonserwowania podobnej ilości substratu biogazowni. Najniższe zużycie folii okrywowych stwierdzono dla silosów przejazdowych. Zużycie to było 3 krotnie niższe niż dla natomiast dla bel owijanych pojedynczo aż 30 krotnie niższe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the effects of substrates in the form of silage from plants energy on the human environment. The use of foil justified because of high losses under-shelf results in additional greenhouse gas emissions. This reduces the positive impact of agricultural biogas plants on the human environment. To minimize this effect should be used silos drive-through as the best way to store silage. This article aims to assess the impact of the shape of the tank and the manner of their formation on the amount consumed lidding film needed to preserve the same amount of biogas substrate. The lowest consumption of cover foil were found for silos are spared. This consumption was 3 times lower than for a while for bales wrapped individually up to 30 times lower. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Fugol M., Prask H., Porównanie uzysku biogazu z trzech rodzajów kiszonek: z kukurydzy, lucerny i trawy, "Inżynieria Rolnicza", 9(134), 2011, s. 31-39.
 2. Gach S., Foil consumption on joint wrapping of green forage bales, Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 57, 2011, s. 27-33.
 3. Gach S., Piotrowska E., Skonieczny I., Foil consumption in wrapping of the single green forage bales, Ann. WarsawUniv. Life Sci. - SGGW, Agricult., 56, 2010, s.13-19)
 4. Jak w prosty sposób obliczać zapasy kiszonki, http://rolniczy.wordpress.com/2011/01/07/jakobliczac-zapasy-kiszonki/ 27.03.2014 obliczac-zapasy-kiszonki/ 27.03.2014
 5. Kobielak S., Hutnik E., Mulica E., Analiza rozwiązań poziomych silosów na kiszonki, "Problemy Inżynierii Rolniczej", 2, 2010, s. 51-63.
 6. Kobielak S., Hutnik E., Mulica E., Problemy projektowo-eksploatacyjne poziomych silosów na kiszonki, "Problemy Inżynierii Rolniczej", 4, 2009, s. 93-102
 7. Mihułka M., Chuto J., Łaciński M., Dzenajewicz j., Wieczorek A., Charakterystyka technologiczna produkcji wielkotonażowych związków organicznych w Unii Europejskiej. Raport, Ministerstwo Środowiska Warszawa, Wrzesień 2003r.
 8. Pryzma, http://pl.wikipedia.org/wiki/Pryzma, 28.03.2014
 9. Szlachta J., Fugol M., Analiza możliwości produkcji biogazu na bazie gnojowicy oraz kiszonki z kukurydzy, "Inżynieria Rolnicza", 5(114), 2009, s. 275-280.
 10. Szymańska M., Łabętowicz J., Dostępność i zasoby substratów do produkcji biogazu w Polsce, "Czysta Energia", 5(93), 2009, s. 48.
 11. Wójcicki Z., Potrzeby energetyczne i wykorzystanie odnawialnych zasobów energii, "Problemy Inżynierii Rolniczej", 4, 2010, s. 37-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu