BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Caban Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Droździel Paweł (Politechnika Lubelska), Marczuk Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kluska Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
Tytuł
Przyczyny powstawania wypadków drogowych w Polsce
The causes of road accidents in Poland
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 703-710, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Transport drogowy, Wypadki drogowe
Road transport, Road accidents
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono krótką analizę stanu bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce z uwzględnieniem przyczyn powstawania wypadków drogowych w roku 2014. Wedle intencji przedstawionej w Białej Księdze Transportu, na terenie Unii Europejskiej podejmowane są inicjatywy związane z poprawą poziomu bezpieczeństwa transportu oraz ze zmniejszeniem liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Analizy stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym dokonano na podstawie raportów i sprawozdań odpowiednich organów państwowych. Zaprezentowano wybrane aspekty przyczyn wypadków i akty prawne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. (abstrakt oryginalny)

The article presents a comparative analysis of the state of road transport in Poland in 2014, taking into consideration causes of road accidents. According to the intention introduced in the White Paper on Transport, in the European Union are taken initiatives to improve transport safety and to reduce the number of road fatalities. The analysis of the state of road transport safety was done on the basis of reports and statements of the relevant state bodies. Selected aspects of the causes of accidents and legal acts concerning road transport safety were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Caban J., Droździel P., Liśćak Š., Wybrane aspekty stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym. "Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów", 2012, nr 3(89).
 2. Caban J., Vrábel J., Droździel P., Stan bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce i na Słowacji w porównaniu z innymi krajami UE. "Autobusy" 2013, nr 3.
 3. Caban J., Droździel P., Barta D., Liščak Š., Vehicle tire pressure monitoring systems. "Diagnostyka", 2014, no. 3, vol. 15, s. 11-14.
 4. Elvik R., Kolbenstvedt M., Elvebakk B., Hervik A., Bræin L., Costs and benefits to Sweden of Swe dish road safety research. "Accident Analysis and Prevention", 2009, No. 41.
 5. Klauer, S., Dingus, T.A., Neale, V.L., Sudweeks, J.D., Ramsey, D.J., The Impact of Driver Inatten tion on Near-Crash/Crash Risk: An Analysis using the 100-car Naturalistic Driving Study Data. National Highway Traffic Safety Administration 2006.
 6. Merkisz J., Tarkowski S., Wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących w pojazdach samochodowych. "Eksploatacja i Niezawodność", 2011, nr 2.
 7. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2013.
 8. Prędkość, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2014.
 9. Raport. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 10. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 2013. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 11. Stefański R.A., Zasadność kontrawencjonalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu nie mechanicznego. "Prokuratura i Prawo", 2014 nr 4, s. 48-63.
 12. Šukalová V., Ceniga P., Current Problems Of Road Transport Safety In Slovak Republic. "TTS - Technika Transportu Szynowego", 2012, nr 9.
 13. Young, K.L., Lenné, M.G., Driver engagement in distracting activities and the strategies used to minimise risk. "Safety Science", 48 (3) 2010, pp. 326-332.
 14. http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 roku. Komenda Główna Policji.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu