BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Caban Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Marczuk Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wybrane aspekty bezpieczeństwa procesowego
Chosen aspects of process safety
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 711-718, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo obiektów
Safety management, Objects' safety
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W procesie eksploatacji instalacji procesowych w obiektach przemysłowych nadrzędne funkcje bezpieczeństwa pełni człowiek - operator. Szczególnie ważne jest podejmowanie trafnych decyzji w sytuacji awaryjnej, w której popełnione błędy mogą mieć ogromne konsekwencje. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych strat człowieka wspomagają odpowiednie rozwiązania techniczne w postaci wielowarstwowego systemu zabezpieczeń, oraz systemy sterowania i automatycznego nadzorowania procesów. W artykule zawarto przegląd wybranych zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym instalacji procesowej oraz system zabezpieczeń w obiektach przemysłowych. (abstrakt oryginalny)

In the process of operation of the installation process in industrial facilities the overriding safety functions are performed by a human - operator. It is particularly important to make good decisions in an emergency situation in which mistakes can have huge consequences. To minimize the risk of these losses the man is supported by appropriate technical solutions in the form of multi-layered security and control system, as well as automatic process supervision. The article provides an overview of selected issues of functional safety management system and process security system in industrial facilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnert T., Bezpieczeństwo funkcjonalne: określanie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Magazyn Ex, bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem, 2013 nr 1.
 2. Biniak-Pieróg M., Zamiar Z., Organizacja systemów ratownictwa. UWP, Wrocław 2013.
 3. Dhillon B.S., Human Reliability, Error, and Human Factors in Engineering Maintenance with Reference to Aviation and Power Generation. CRC Press 2009.
 4. Górniak L., Obolewicz A., Młynarczyk M., Ogólne bezpieczeństwo chemiczne w gospodarce. Rola przedsiębiorstw i instytucji państwa w redukcji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i jądrowych. Przemysł Chemiczny 2014 nr 11 (93), s. 1804-1811.
 5. Jaźwiński J., Żurek J., Kowalczyk G., Smalko Z., Analiza nadążnych systemów stowarzyszonych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Problemy Eksploatacji 2005, nr 3, s. 183-191.
 6. Kacprzak P., Layer of protection analysis in industrial hazardous installations. Summer Safety and Reliability Seminars SSARS 2011, Gdańsk-Sopot, s. 79-86.
 7. Kosmowski K.T., Czynniki ludzkie i analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego. Summer Safety and Reliability Seminars SSARS 2011, Gdańsk-Sopot, s. 53-60.
 8. Kozak A., Bezpieczeństwo procesowe w obiektach przemysłowych. Budownictwo i inżynieria Środowiska 2011 nr 2. S. 319-322.
 9. LOPA, Layer of Protection Analysis, Simplified Process Risk Assessment. American Institute of Chemical Engineers, Center for Chemical Process Safety, New York 2001.
 10. Ranecki R., Ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Szkoła Aspirantów PSP, Warszawa 1998.
 11. Szymura E., Zimoch I., Niezawodności operatora w szacowaniu ryzyka eksploatacji systemów przemysłowych. Przemysł Chemiczny 2014, nr 1.
 12. Węsierski T., Gałązkowski R., Zboina J., Działania ratownicze w przypadku zagrożenia chemicznego. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 2013, Vol. 29 Issue 1, s. 19-27.
 13. Polska Norma PN-EN 61511-1, Bezpieczeństwo funkcjonalne. Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego, Część 1. PKN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu