BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacki Jerzy (Politechnika Koszalińska), Joda Magdalena (Politechnika Koszalińska), Fleszar Józef (Politechnika Koszalińska), Sławiński Kazimierz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Problem bezpieczeństwa w biogazowniach rolniczych
Safety problems in agricultural biogas plants
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 719-724, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Biogaz, Technologie wytwarzania, Bezpieczeństwo
Biogas, Manufacturing technologies, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zadnienia dotyczące bezpieczeństwa biogazowni rolniczych wytwarzających biogaz wg technologii mokrej. Przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej i w Polsce dotyczące zabezpieczenia obiektów przed wybuchem, pożarem, skażeniem środowiska naturalnego oraz zatruciem chemicznym i biologicznym osób obsługujących biogazownie. Na podstawie schematu technologicznego produkcji biogazu opisano zabezpieczenia techniczne stosowane w biogazowni. (abstrakt oryginalny)

In the article there were presented safety issues of agricultural biogas plants with a wet biogas production technology. There were described legal provisions in force in the European Union and in Poland concerning safety guidelines of biogas plants, hazard of explosion, fire, environmental contamination and poisoning chemical and biological workers of biogas plants. The article describes also technical devices of security on the base of flowsheet of biogas production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Chrebet T., Martinka J., Assessment of Biogas Potential Hazards. "Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal Of Engineering". T.10 (2012). 42 Zesz.2. ISSN 1584 - 2665.
  2. Kotek L., Travnicek P., Blecha P., Accident analysis of european biogas stations, Chemical Engineering Transactions, 2015r, Nr 43, 1933-1938.
  3. Myczko A., Fedko M., Dostępne technologie mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii. Konferencja "Możliwości rozwoju oraz wykorzystania OZE w rolnictwie i na obszarach wiejskich" Kielce 07 marca 2014.
  4. Pietrangeli B., Lauri R.,. Bragatto P. A., Safe Operation of Biogas Plants in Italy. Chemical Engineering Transactions. 2013, 32, 199-204.
  5. Ritari J., Koskinen K., Hultman J., Kurola J.M., Kymalainen M., Romantschuk M., Paulin L., Auvinen P., , Molecular analysis of meso-and thermophilic microbiota associated with anaerobic biowaste degradation. "BMC Microbiology", 2012, Nr 12, s. 121-135.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu