BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tańska-Hus Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Dynamika rozwoju oraz zasięg dzierżawy gruntów skarbu państwa w latach 1992-2006
Dymanics of Progress and Scope of the Lease of the State Treasury Land in the Years 1992-2006
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 95, z. 1, s. 118-125, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Dzierżawa gruntów, Czynsz, Umowa użyczenia, Agencje nieruchomości
Land lease, Rent, Lending agreement, Estate agency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyniku procesu przekształceń własnościowych i strukturalnych w rolnictwie rozpoczętego w 1992 r. nastąpił istotny wzrost udziału dzierżawy w użytkowaniu gruntów Skarbu Państwa. Dzierżawa jest instrumentem prawnym przyczyniającym się do zmian w strukturze agrarnej, prowadzącym do powstania nowych lub powiększania istniejących gospodarstw rolnych. W artykule przedstawiono dynamikę rozwoju oraz zasięg dzierżawy gruntów Skarbu Państwa w latach 1992-2006. (abstrakt oryginalny)

As a result of ownership and structural transition process in farming there has been a significant increase of lease in use of State Treasury land. In the years 1992-2006 the Agency of Agricultural Property leased over 4.5 millions hectares of land from its resources. Over 71% of hectares were leased by the Agency in 100 ha area complexes and greater, and 29% allotments up to 100 ha. The Agency leased the land to both physical and legal entities. In general over 98% of deals were done with physical people but the leased area was 60% of all the leased land. As per 31.12.2006 there were in lease 1,892.1 thousands of ha and about 59% of that were located in the North-Eastern Poland. In 2006 the Agency had over 134 thousands of lease deals made. Most of them referred to immovables up to 100 ha (97.7%). A distressing phenomenon are so called "lease returns". During15 year of the Agency activity there were 171 thousands of lease deals which did extinct or were canceled on a 2,643.3 thousands ha. A characteristic lease feature is its payment. An average rent level in the years 1992-2002 reached 2.0 dt of wheat per ha. but in the years 2003-2006 there was an increasing tendency from 2.5 dt per ha in 2003 to 4.0 dt per ha in 2006. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Pańko W. 1975: Dzierżawa gruntów rolnych. PWN, Warszawa.
  2. Raporty z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1998, 1999. AWRSP, Warszawa.
  3. Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2005 i 2006. ANR, Warszawa.
  4. Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. 2007: Raport Nr 10, IERiŻ, Warszawa.
  5. Szemberg A. 1993: Dzierżawa ziemi w świetle wyników badań ankietowych. IER. Warszawa.
  6. Tańska-Hus B. 1999: Znaczenie dzierżawy rolniczej w rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA, t. II, z. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu