BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie dzierżawy ziemi rolniczej w gospodarstwach i jej koszt (na przykładzie rolnictwa Polski i Niemiec)
The Meaning of Agricultural Land Lease in Farms and Its Cost (on the Basis of the Agriculture in Poland and Germany)
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 95, z. 1, s. 126-133, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Dzierżawa gruntów, Analiza danych statystycznych
Agriculture, Land lease, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia znaczenia dzierżawy w gospodarstwach na przykładzie Polski i Niemiec. Wykazano, że występuje zauważalna różnica pomiędzy znaczeniem dzierżawy ziemi rolniczej w gospodarstwach w rolnictwie polskim i niemieckim. Rolnictwo polskie charakteryzuje się znacznie niższym udziałem dzierżawy w kosztach czynników zewnętrznych oraz ogólnych niż rolnictwo niemieckie. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze the meaning of agricultural land lease in farms and its cost. The analysis have been conducted on the basis of the agriculture in Poland and Germany. The results show that the Polish farming system is characterized by the substantially lower participation of the hire in costs of external factors and total inputs than the German system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://ec.europa.eu/agriculture/rica
  2. Marks-Bielska R., Kisiel R., Danilczuk J. 2006: Dzierżawa jako podstawowa forma zagospodarowania popegeerowskiego mienia. Ośrodek Badań Naukowych, Olsztyn.
  3. Nowak B. P., Poczta W. 2007: Zasady i skutki odtwarzania majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie. AR, Poznań.
  4. Rynek ziemi rolniczej stan i perspektywy. 2005: Analizy rynkowe. IERiGŻ-PIB, ANR, MRiRW, Warszawa.
  5. Sikorska M. A. 2006: Dzierżawa jako instrument przemian w strukturze agrarnej gospodarstw chłopskich w Polsce. UKIE, Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
  6. Suchoń A. 2006: Prawna ochrona trwa³o.ci gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych. PWP IURIS, Poznań.
  7. Ziętara W. 1999: Dzierżawa ziemi i jej rola w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. [W:] Dzierżawa ziemi jako czynnik przemian struktury agrarnej w Polsce. (red. W. Ziętara). Wyd. SGGW, Warszawa, 7-11.
  8. Ziętara W. 2006a: Przekształcenia własnościowe w nowych krajach związkowych Niemiec w latach 1990-2005. Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, T. 93, Z. 1, 110-120.
  9. Ziętara W. 2006b: Dzierżawa jako czynnik przemian w strukturze gospodarstw. Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 58, SGGW, Warszawa, 75-88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu