BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Factors Influencing the Expatriate's Work
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2011, vol. 3, nr 1, s. 17-26, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ekspat, Sukces zawodowy
Expatriate, Career success
Uwagi
summ.
Abstrakt
The success of expatriation is conditioned by numerous merging factors which merge: cultural factors, manager's personality factors (psychological features) which might predestine or disparage the person for work in the international environment. Moreover, organizational, political and economy factors are of a great importance in the context of expatriation. The influence of these factors may determine the success or failure of foreign assignments, that's why they are worth presenting. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M., et al., 2009. BIZ w gospodarce światowej [in:] Procesy globalizacji, Rymarczyk J. (ed.). Wrocław: Wydawnictwo UE.
 2. Bargieła I., Witkowski S.A., 2006. Organizacje międzynarodowe na tle przemian tożsamościowo-kulturowych [in:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Listwan T., Witkowski S.A., (eds.), Materiały konferencyjne No. 1130, Wrocław.
 3. Bartlett C., Ghosal S., 1998. Managing across borders. The transnational solution. Harvard Business School Press.
 4. Bonache J., Fernandez Z., 1999. Strategic staffing in multinational companies: a resource-based approach [in:] Readings and Cases in IHRM, Mendenhall M., Oddou G. (eds.). Routledge.
 5. Cogin J., Fish A., 2009. Predicting the performance of cross border managers: a model to guide selection practices, in: Conference Materials: Celebrate the tapestry diversity in the modern global organization, Scroggins W., Gomez C., (eds.). Santa FE.
 6. da Silva D., Expatriates that stay at home? New typologies for understanding the role of cross-boundary employees in IHRM, in: The 9th International HRM Conference, Conference Proceedings, Benson P. (ed.). Estonia: NMSU College of Business Talinn.
 7. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, 1981.
 8. Gorynia M., (ed.), 2005. Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych. Warszawa: PWE.
 9. Harry W., Collings D., 2006. Approaches to international staffing [in:] Global staffing, Scullion H. (ed.).
 10. Hetrick S., 2002. Transferring HR ideas and practices :globalization and convergence in Poland. Human Resource Development International, No. 5:3.
 11. Pocztowski A., 2004. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć. Kraków: Wolters Kluwer.
 12. Przytuła S., 2007. Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 13. Przytuła S., 2009. Rola menedżerów-ekspatriantów w transferze praktyk ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych [in:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Juchnowicz M. (ed.). Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
 14. Przytuła S., 2008. Kwalifikacje menedżerów-ekspatriantów [in:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S., Listwan T. (eds.). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 15. Rymarczyk J., Skulska B., Michalczyk W., (eds.), 2009. Regionalizm i lokalizacja. Wrocław: UE.
 16. Schaffer A., 2005. Consider cost and strategy when choosing between expatriate and host-national managers. Journal of Business and Management, No. 11.
 17. Scullion H., Collings D., 2006. Global staffing. Routledge, London, New York.
 18. Sitko-Lutek A., 2004. Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 19. Sułkowski Ł., 2002. Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, No. 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu