BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nasierowski Wojciech (Academy of Management in Łódź), Mikula Bogusz (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
The Polish Culture-Social-Economic Features as a Basis to Create Knowledge-Based Organizations' Culturs
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2011, vol. 3, nr 1, s. 64-80, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kultura organizacyjna, Wiedza w organizacji
Knowledge-based economy, Organisational culture, Knowledge in organization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polish national culture is explored from the perspective of its capacity to absorb recommendations and requirements of organizational culture in knowledge-based, learning organizations. The issue is important because more and more Polish firms are starting to operate in the so-called high-tech sectors. It is noticeable that, mainly due to a tradition of using highly centralized mechanistic structures, high Uncertainty Avoidance and high Power Distance, the development of the organizational culture characteristic of knowledge-based companies may be fraught with difficulties. On the other hand, somewhat ambivalent levels of Individualism (a mixture of very high and very low levels) and a comparatively moderate level of Masculinity, may assist in the creation of an organizational culture that fits knowledge-based firms well. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., 2007. Kultura organizacyjna - istota zjawiska [in:] Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 2. Arundel A., Bordoy C., and Kanerva M., 2005. Neglected innovators: How do innovative firms that do not perform R&D innovate?, InnoMetrix, Merit.
 3. Baumol W.J., 2002. The free-market innovation machine: Analysing the growth miracle of capitalism. Princeton: Princeton University Press.
 4. Cewińska J., Wojtaszczyk K., 2005. Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego w świetle badań empirycznych [in:] Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Cewińska J., Wojtaszczyk K., 2007. Przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom w miejscu pracy jako zadanie organizacji XXI wieku [in:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Warszawa: Difin.
 6. Daft R., 2004. Organization Theory and Design, Thompson - South-Western.
 7. Duncan W.J., 1989. Organizational culture: Getting a fix' on an elusive concept. Academy of Management Executive, Vol. 3, pp. 229-236.
 8. GII, 2009. Global Innovation Index (www.managementtoday.co.uk/news/610009/ - retrieved on 16/03/2009).
 9. Glińska-Neweś A., 2007. Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Toruń: Towarzystwo Naukowej Organizacji i Zarządzania, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora".
 10. Hofstede G., 1982. Scoring guide for values survey module, 1982 version, IRIC, Rijksuuniversiteit Limburg.
 11. Hofstede G., 1984. Culture consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills: Sage.
 12. Hofstede G., Hofstede G.J., 2005. Cultures and Organisations. Software of the Mind. Copyright: by Geert Hofstede BV.
 13. Hofstede G. 1997. Cultures and Organisations. Software of the Mind. New York: McGrow-Hill.
 14. Hofstede G., 2000. Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
 15. Jacques E. 1951. The changing culture of a factory. London: Tavistock.
 16. Jashapara A., 2006. Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. (original: Knowledge Management: An Integrated Approach, Person Education Limitem 2004).
 17. Kedia Ben L., Rabi S. Bhagat, 1988. Cultural constraints on transfer of technology across nations: Implications for research in international and comparative management. Academy of Management Review, Vol. 13, No. 4, pp. 559-571.
 18. Kubik K., 2006. Przedsiębiorczość determinantą sukcesu współczesnego menedżera [in:] Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Cisek M. (ed.). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 19. Leibold M., Probst G., Gibbert M., 2002. Strategic Management in the Knowledge Economy, Publicis KommunikationsAgentur Gmbh, GWA, Erlanger.
 20. March James G., 1991. Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Sciences, Vol. 2, No. 1, pp.71-87.
 21. Martel L., 2002. The principles of high performance and how to Apple them. Journal of Organizational Excellence, Autumn, pp.49-59.
 22. Mikuła B., 2007. Kultura organizacji inteligentnej [in:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. Warszawa: Difin.
 23. Mikuła B., 2006. Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 24. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., 2002. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Warszawa: Difin.
 25. Mikułowski-Pomorski J., 2007. Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzynarodowej i komunikowaniu medialnym. Kraków: Universitas.
 26. Morawski M., 2006. Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 27. Nasierowski W., Mikuła B., 1998, Cultural Dimensions of Polish Managers: Hofstede's Indices. Organization Studies, No 19.
 28. OECD, 1999. Managing National Innovation Systems. Paris, France.
 29. PETCI, 2006. European Trend Chart on Innovation, Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report - Poland, European Commission.
 30. Porter M., 2006. [in:] Competitiveness in a globalised world: Michael Porter on the microeconomic foundations of the competitiveness of nations, regions, and firms, by Snowdon B. and Stonehouse G. Journal of International Business Studies, Vol. 37, pp.163-175.
 31. Roberts J., 2004. The modern firm. Organizational design for performance and growth. Oxford: Oxford University Press.
 32. Rodriguez-Pose A., 2001. Is R&D investment in lagging areas of Europe worthwhile? Theory and Empirical evidence, Regional Science.
 33. Romańczuk A., 2000. Zarządzanie wiedzą w Xeroksie, Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, No. 4.
 34. Rutka R., Czerska M., 2005. Społeczno-organizacyjne bariery zarządzania wiedzą w polskich jednostkach gospodarczych. Identyfikacja i sposób ograniczenia [in:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Godziszewski B., Hoffer M., Stankiewicz M.J. Toruń: TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora".
 35. Sitko-Lutek A., 2004. Wpływ znajomości kulturowych uwarunkowań doskonalenia menedżerów na skuteczność procesów organizacyjnego uczenia się [in:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Vol. 2. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 36. Stor M., 2008. Kulturowa interpretacja problemów kadrowo-organizacyjnych w korporacjach międzynarodowych w Polsce - wyniki badań empirycznych [in:] Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, Stankiewicz J., (ed.). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 37. Sułkowski Ł., 2005. Epistemologia w naukach o zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 38. WCY, 2008. World Competitiveness Yearbook, Lausanne, Switzerland.
 39. Wiig Karl M., 1999. Introducing Knowledge Management into the Enterprise [in] Knowledge Management Handbook, Liebowitz J., (ed.). Boca Raton: CRC Press LLC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu