BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Academy of Management, Łódź, Poland), Sułkowska Joanna
Tytuł
Organizational Culture of Polish Public Hospitals
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2011, vol. 3, nr 1, s. 161-175, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Kultura organizacyjna
Hospital service, Organisational culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article sets out to analyze the issue of defining the concept of organizational culture and focuses on models and typologies used in reference materials. Moreover, based on the pilot quality study, it tries to explain peculiarity of this concept in relation to Polish hospitals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bate P., 1984. The Impact of Organisational Culture on Approaches to Organisational Problem Solving [in:] Organisational Studies, No. 5.
 2. Bogalska-Martin E., 2007. Wprowadzenie do teorii kulturowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, [in:] Ekonomia rozwoju, Piasecki R. (ed.). Warsaw: PWE, p. 237-256.
 3. de Wit Eg.B., Meyer R., 2007. Synteza strategii. Warsaw: PWE, p. 33.
 4. Deal T., Kennedy A., 1988. Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life. (2nd edition). London: Penguin Books.
 5. Deshapande R., Parasurman R.: Linking Corporate Culture to Strategic Planning, Organizacja i Kierownictwo nr 6, 1987.
 6. Fukuyama F., 2001. Culture and Economic Development [in:] International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Smesler N.J., Baltes P.B. (ed.). Oxford: Pergamon.
 7. Goffee Eg.R., Jones G., 1998. The Character of a Corporation. New York: Harper Collins Publishers.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., 1998. Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia. Warsaw: Dom Wydawniczy ABC.
 9. Hatch M.J., Schultz M.S., 2000. Scaling the Tower of Babel: Relational Differences Between Identity, Image and Culture in Organizations [in:] The Expressive Organisation: Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand, Oxford: Oxford University Press, pp. 24-25.
 10. Hofstede G., 1984. Culture's Consequences. Beverly Hills: Sage Publications.
 11. Hofstede G., 2000. Kultury i organizacje. Warsaw, pp. 38-41.
 12. Hofstede G., Hofstede G.J., 2007. Kultury i organizacje. Warszawa: PWE, p. 307.
 13. House R.J., Hanges P., Ruiz-Quintanilla A., 1997. GLOBE. The Global Leadership and Organizational Behavior. Effectiveness: Research Program [in:] Polish Psychological Bulletin, 28 (3), pp. 215-254.
 14. Inglehart R., 1997, Modernization and Postmodernization. Cultutal, Economic and Political Change in 43 Societies. New Jersey: Princeton University Press.
 15. Kobi Eg.J.M., Wüthrich H., 1991. Culture d'entreprise. Modes d'action. Diagnostic et intervention. Paris: Nathan.
 16. Landem D.S., 2000. Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Warsaw: Muza.
 17. Nawrocka A., 2008. Etos w zawodach medycznych, WAM, pp. 66-98.
 18. Schein E.H., 1992. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 19. Smircich L., 1983. Organizations as Shared Meaning [in:] Organization Symbolism. Greenwich: JAI Press, p. 55-65.
 20. Smircich L., 1983. Studying Organisations as Cultures [in:] Morgan G., Beyond Method: Strategies for Social Research. Beverly Hills-London-New Delhi. C. Geertz, The Interpretation of Cultures, p. 39.
 21. Strategor, Management of companies: Strategies, structures, decisions, identity. 1997. Warszawa: PWE, p. 503.
 22. Sułkowski Ł., 2002. Kulturowa zmienność organizacji. Warszawa: PWE.
 23. Sułkowski Ł., 2008. Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, No. 6.
 24. Weber M., 2002. Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. Warsaw: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu