BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopoćko Mateusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, student), Caban Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wrotkowski Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Pojęcie jakości w ocenie przewozów osób środkami lokalnego transportu zbiorowego
The concept of quality in the assessment of local public passenger transport
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4557-4562, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Transport publiczny, Transport pasażerski, Jakość usług transportowych
Public transport, Passenger transport, Quality of transport services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jakość przewozów jest głównym kryterium oceny usług przewozowych transportu publicznego. W pracy autorzy podjęli próbę zdefiniowania pojęcia jakości przewozów w kontekście jej oceny przez użytkowników transportu zbiorowego. Zaprezentowano jakość w ujęciu filozoficznym, technicznym, ekonomicznym oraz problemy związane ze zdefiniowaniem jakości oczekiwanej przez respondenta, użytkownika środków transportu komunikacji publicznej. (abstrakt oryginalny)

Transport quality is the main criterion of assessment of public transport services. The authors have attempted to define the concept of quality of transport in the context of its assessment conducted by public transport users. The quality was presented in philosophical, technical and economic terms as well as problems associated with defining the quality expected by the respondent - the public transport user. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawa A., Postrzeganie i rozumienie jakości - przegląd definicji. WNEiZ, Szczecin 2011.
 2. Brdulak J., Cele, zakres i metoda badań jakości usług transportowych. Wydawnictwo OBET, Warszawa 1981.
 3. Dyr T., Kształtowanie jakości pasażerskich usług transportowych. Seria Monografie, Radom 1996, nr 26.
 4. Horbaczewski D., Problemy jakości. Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2006.
 5. Marzec J., Elementy jakości usług transportowych. Magazynowanie i transport, Szczecin 1975, nr 2.
 6. Milenkiewicz B.J., Halicka K., Ocena jakości usług w transporcie zbiorowym na przykładzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Economy and Management - 4/2011, s. 76-86.
 7. Romanowicz A., Analiza jakości przewozów w komunikacji autobusowej w gminie Skawina. Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1-B/2011, z 3.
 8. Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Politechnika Krakowska, Kraków 2007.
 9. Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 10. Szczepańska K., Koszty jakości. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
 11. Śliwińska J., Jakość usług samochodowych w przewozach ładunków. Przegląd komunikacyjny 1976, nr 4.
 12. Tarski I., Czynniki czasu w procesie transportowym. WKiŁ, Warszawa 1976.
 13. Wyszomirski O., Postulaty przewozowe mieszkańców Gdyni wg badań marketingowych z 1996r. Transport miejski, 1997, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu