BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapralski Sławomir (Pedagogical University of Cracow)
Tytuł
The Evolution of Anti-Gypsyism in Poland: From Ritual Scapegoat to Surrogate Victims to Racial Hate Speech?
Źródło
Polish Sociological Review, 2016, nr 1, s. 101-117, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Romowie, Stereotypy narodowe, Analiza dyskursu
Romany, National stereotypes, Discourse analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Building my argument on the analysis of two cases of anti-Roma violence (Oświęcim 1981 and Mława 1991), I would like to search for a pattern of evolution of anti-gypsyism in Poland. In the 1980s, the ambiguous stereotype of Roma, has been giving way to the picture of Roma as a convenient scapegoat to be blamed for the insecurity and economic hardships. This shift in the stereotypical image of Roma, together with the specific "management of discontent" performed by the communist authorities, prompted pogrom-like outbreaks of anti-Roma violence in the towns of Konin and Oświęcim. Similar attacks on Roma have taken place again in the beginning of the next decade, already in post-communist Poland. The mob aggression against Roma in the town of Mława in 1991, although retained many features of the earlier acts of violence, has already represented a new pattern in which Roma personified the fears associated with the transformation toward neoliberal capitalist economy. This new pattern of perception has provided fertile ground for the racialization of the anti-Roma discourse which I intend to trace down in the most contemporary instances of hate speech against Roma.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barany, Z. 2002. The East European Gypsies. Regime Change, Marginality, and Ethnopolitics. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Bartosz, A. 1994. Nie bój się Cygana. Sejny: Wydawnictwo Pogranicze.
 3. Butler, J. 1997. Excitable Speech. A Politics of the Performative. New York-London: Routledge.
 4. Cała, A. 2005. Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 5. CBOS. 2012. Stosunek Polaków do innych narodów. Luty 2012. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS.
 6. Chomicki, K., Józko, M. & Ogrodnik, W. 2015. Polaków portret własny, Polaków portret innych. Stereotypy narodowe w świetle badań empirycznych, in: I. Krzemiński (ed.), Żydzi - problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Clough, M. I. & Sigona, N. 2011. Introduction. Anti-Gypsyism and the politics of exclusion: Roma and Sinti in contemporary Italy, Journal of Modern Italian Studies 16(5).
 8. Douglas, M. 1966. Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge.
 9. End, M. 2014. Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit. Strategien und Mechanismen medialer Kommunikation. Heidelberg: Dokumentation- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma.
 10. Ficowski, J. 1981. List do braci Cyganów, Życie Warszawy. No. 284 (December 5-6).
 11. Gheorghe, N. 1991. Roma-Gypsy Ethnicity in Eastern Europe, Social Research 58 (4).
 12. Girard, R. 1972. La violence et le sacre. Paris: Bernard Grasset.
 13. Giza-Poleszczuk, A. & Poleszczuk, J. 2001. Cyganie i politycy w Mławie - konflikt etniczny czy społeczny?, in: A. Jasinska-Kania (ed.) Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych. Warszawa: Scholar.
 14. Gryszkiewicz, B. 2015. Cygan z rożna. O mechanizmach odczłowieczenia w dowcipie antyromskim, in : A. Bartosz, P. Borek, B. Gryszkiewicz (red.), Romowie w Polsce i w Europie. Od dyskryminacji do tolerancji. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 15. Heuss, H. 1988. Anti-Gypsyism Research: The Creation of a New Field of Study, in: T. Acton (ed.), Scholarship and the Gypsy Struggle. Commitment in Romani Studies. Hatfield: University of Hertfordshire Press.
 16. Jervis, J. 1999. Transgressing the Modern. Oxford: Blackwell.
 17. Kapralski, S. 2008. Democratization in the Post-Communist Europe: A View From the Margins. Polish Sociological Review 3 (163).
 18. Kowalski, M. 1996. My i inni. Wyobrażenia młodych Polaków o różnych narodach, in: E. Nowicka & J. Nawrocki (eds.), Inny - obcy - wróg. Swoi i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 19. Kowalski, S. & Tulli, M. 2003. Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 20. Merton, R. K. 1968. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.
 21. Mirga, A. 1998. Romowie - proces kształtowania się podmiotowości politycznej, in: P. Madajczyk (ed.), Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 22. Mirga, A. 1997. Romowie w historii najnowszej Polski. In: Z. Kurcz (ed.), Mniejszości narodowe w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 23. Mosse, G. L. 1995. Racism and Nationalism, Nations and Nationalism 1 (2).
 24. Mróz, L. 2001. Poland: The Clash of Tradition and Modernity, in: W. Guy (ed.), Between Past and Future. The Roma of Central and Eastern Europe. Hatfield: University of Hertfordshire Press.
 25. Nijakowski, L. M. 2008. Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, in: A. Horolets (ed.) Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 26. Nowicka, E. 2001. Rom jako swój i jako obcy. Zbiorowość Romów w świadomości społeczności wiejskiej, in: A. Jasinska-Kania (ed.), Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych. Warszawa: Scholar.
 27. Odrzywołek, K. 2015. Mowa nienawiści wobec społeczności romskiej na podstawie memów internetowych, Studia Romologica 8.
 28. Piotrowska, A. G. 2009. Sceniczny wizerunek postaci Cygana w polskich dziełach muzycznych, in: P. Borek (ed.), Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura, edukacja. Kraków: Collegium Columbinum.
 29. Tileaga, C. 2006. Representing the 'Other': A Discursive Analysis of Prejudice and Moral Exclusion in Talk about Romanies, Journal of Community & Applied Social Psychology 16.
 30. Trumpener, K. 1992. The Time of the Gypsies: A "People without History" in the Narratives of the West, Critical Inquiry 18 (4).
 31. Werner, E. 2013. Funkcjonujące współcześnie stereotypy na temat Romów. MA Thesis presented at the Faculty of Cultural Sciences and Philology of the Warsaw University of Social Sciences and Humanities.
 32. Włodarczyk, J. 2014. Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 13 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu