BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudak Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Tytuł
Determinanty lokalizacji placówek opieki psychiatrycznej
Location Factors of Psychiatric Health Care Facilities
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 1 (55), s. 154-163, bibliogr. 163
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Placówki służby zdrowia, Zdrowie
Health care, Medical facilities, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z negatywnych skutków dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego jest systematyczny wzrost liczby zachorowań na różnorodne zaburzenia emocjonalne, a zwłaszcza: depresję, nerwice lękowe i schizofrenię. W powyższym kontekście, celem artykułu jest wyodrębnienie i charakterystyka newralgicznych czynników wpływających na prawidłowe rozmieszczenie placówek ochrony zdrowia psychicznego. Jednocześnie dokonuje się próby podziału przesłanek lokalizacyjnych na ogólne i szczegółowe oraz ich klasyfikacji według ważności, przyjmując za nadrzędne kryterium dobro człowieka, a nie rentowność przedsięwzięcia. (abstrakt oryginalny)

One of the negative effects of the dynamic social and economic development is a consistent increase in the number of mental disorder cases, particularly depression, neurosis and schizophrenia. In view of the above, the aim of this paper is to identify and characterise the factors which should govern the location of psychiatric health care facilities. The author also attempts to distinguish between general and specific location prerequisites, and to classify them according to importance, the criterion being people's welfare and not the profitability of undertaking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budner W. 2004 Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Poznań.
  2. Chudak M. 2009 Lokalizacja przedsiębiorstw a miejscowe planowanie przestrzenne. Studium przypadku miasta Leszna, Leszno.
  3. Godlewska H. 2001 Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
  4. Polityka gospodarcza 2002, (red.) B. Winiarski, Warszawa.
  5. Rybakowski J. 2001 Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, "Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej", 1.
  6. Transport 2006, (red.) W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, Warszawa.
  7. Wiener D., Rybakowski J. 2003, Schizofrenia w świetle koncepcji ewolucyjnych, "Psychiatria Polska", 4.
  8. Załuska M. 2006 Środowiskowy model leczenia psychiatrycznego a zmiany w strukturze lecznictwa w ostatnich latach w Polsce, "Postępy psychiatrii i neurologii", 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu