BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pala Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wybrane aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Selected Aspects of Cyberspace Security
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 1, s. 113-130, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Cyberprzestrzeń, Bezpieczeństwo, Terroryzm
Cyberspace, Security, Terrorism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł, przedstawia współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni. W dobie powszechnej informatyzacji posiadamy dostęp do Internetu i możemy swobodnie komunikować się ze wszystkimi na świecie za pomocą komunikatorów czy poczty elektronicznej, co powoduje, że możemy mieć dostęp do najbardziej aktualnych informacji. Internet stał się obszarem, gdzie można dokonywać również różnego rodzaju nadużyć. Korzystają z niego nie tylko przestępcy czy służby specjalne wielu państw, ale również terroryści. Terroryzm, w klasycznym rozumieniu jest formą protestu lub walki, których celem jest zwrócenia na siebie uwagi opinii publicznej bądź władz państwowych. Terroryści stosują narzędzia należące do zbioru nielegalnych metod, zakazanych przez prawo międzynarodowe i napiętnowanych przez międzynarodowe organizacje. Najnowszą formą działań terrorystów jest aktywność w cyberprzestrzeni. Celem cyberterrorystów, jest opanowanie najważniejszych sektorów, a następnie monopolizacja dostępu do informacji. (abstrakt oryginalny)

This article provides information about contemporary threats to information security in cyberspace. In the age of universal computerization, worldwide Internet access we are freely to communicate with all the world via instant messengers or e-mail, what gives the access to the most current information. The Internet has become an area of various kinds of abuse. The Internet is used not only by criminals or secret services of many countries, but also terrorists. Terrorism in the traditional sense is a form of protest or struggle, aimed at the achievement of some objective and to attract attention of public opinion or the government. Terrorists use the tools belonging to the collection of illegal methods that are banned by international law and condemned by international organizations. The latest form of terrorist activity is cyberspace activity. Cyberterrorists aim to control the most important sectors and the monopolization of the information access. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek Józef, Anna Andrzejewska (red.). 2009. Cyber świat. Możliwości i zagrożenia, Warszawa, Wydawnictwo Żak.
 2. Bernard Andrzej. 1978. Strategia terroryzmu. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 3. Bógdał-Brzezińska Agnieszka, Marcin Gawrycki. 2003. Cyberterrozryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych, Oficyna Wydaw. ASPRA-JR.
 4. Gogołek Włodzimierz. 2007. Manipulacja w sieci W Manipulacja, media, edukacja. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. EU International Cyberspace Policy. http://eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/index_pl.htm.
 6. Podraza Andrzej, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak. 2013. Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 7. Sienkiewicz Piotr. 2009. Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni WCyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku. Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji.
 8. Sienkiewicz Piotr. 2005. Ucieczka od wolności w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Szczecin.
 9. Szubrycht Tomasz. 2005. "Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego". Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej". 1(160): 173-187.
 10. Wójcik Jerzy Wojciech. 1999. Przestępstwa komputerowe. Cześć I. Fenomen cywilizacji. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 11. Zychowicz P. 2007. "Cyberinwazja na Estonię z rosyjskich komputerów", Rzeczpospolita 115 (7712) : A1, A6.
 12. Żukrowska Katarzyna, Małgorzata Grącik. 2006. Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu