BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wereda Wioletta (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), Domańska-Szaruga Beata (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland)
Tytuł
Inter-Organizational Relations in Local Government Units as a Challenge for Their Development in the Region
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2011, vol. 3, nr 2, s. 161-177, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Relacje organizacyjne
Local government, Organizational relationships
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main purpose of the text is to identify and understand the issues of interorganizational relations in local government units. Briefly, IOR (Inter-organizational Relations) is concerned with relations between organizations, but it can be interpreted at different levels. That is why, it is commonly known that local government units are able to create relations, but on the other hand, to function in the region they are obliged to fulfill the needs of the community. In the contemporary world each local government unit must take care of the position in the region and as well as of gaining funds for further development. In order to be a cooperative leader in the region, local government unit should use inter-organizational relations with their all partners. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen S.K., and Mailand M. (ed.), The role of employers and trade unions in multipartite social partnerships, The Copenhagen Centre, Copenhagen 2002.
 2. Crompton J.L., A taxonomy of public-commercial joint ventures, Loisir et societe/Society and Leisure 12(1), 1989.
 3. Cropper S., M. Ebers, C. Huxham, P. Smith Ring (ed.), The Oxford Handbook of INTERORGANIZATIONAL RELATIONS, Oxford University Press, Oxford and New York 2010.
 4. Chlipała P., Rutkowski M., Relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem w świetle badań gmin województwa małopolskiego, [in:] J. Karwowski (ed.), Lokalne układy partnerskie. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 5. Fenell M.L., Ross C.O. and Warnecke R.B., Organizational environment and network structure, Research in the Sociology of Organizations, Vol. 5, 1987.
 6. Geddes, M., Inter-organizational relationships in local and regional development partnerships [in:] S. Cropper, M. Ebers, C. Huxham, P. Smith Ring (ed.) The Oxford Handbook of INTERORGANIZATIONAL RELATIONS, Oxford University Press, Oxford and New York 2010.
 7. Mruk H., Uwarunkowania marketingu partnerskiego w regionie, [in:] J. Karwowski (ed.), Lokalne układy partnerskie. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 8. Olesiński Z., Zarządzanie w regionie. Polska- Europa- Świat. Difin, Warszawa 2005.
 9. Oliver C., Determinants of interorganizational relationships: Integration and future direction, Academy of Manangement Review 15(2), 1990.
 10. Oliver C., Network relations and loss of organizational autonomy, Human relations 44(9), 1991.
 11. Parsons M., Towards community development, Recreation Canada 48(1), 1990.
 12. Pennings J.D., Strategically interdependent organizations [in:] Nystrom P.C. and Starbuck W.H. (ed.) Handbook of organizational design, Oxford University Press, New York 1981.
 13. Report "The collaboration advantage. Customer-focused partnerships in a global market", Economist Intelligence Unit Limited London, New York, Hong Kong 2008.
 14. Robbins S.P., Organization theory: Structure, design and applications, NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1990.
 15. Rourke F.E., Bureaucracy, politics, and public policy, MA: Little Brown and Co., Boston 1984.
 16. Styś A., Styś S., Problematyka relacji w marketingu [in:] Karwowski J. (ed.) Lokalne układy partnerskie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 17. Thibault L., Frisby W., and Kikulis L.M., Interorganisational linkages as a strategic response to change: The case of public community sport and leisure [in:] Davis I. and Wolsencroft E. (ed.) Fifth congress of the European association for sport management conference proceedings, European Association for Sport Management, Glasgow, UK 1997.
 18. Thibault L., Frisby W., and Kikulis L.M., Interorganizational linkages in the delivery of local leisure services in Canada: Responding to economic, political and social pressures, Managing leisure 4, 1999.
 19. Trojanek M., Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria II, z. 137, Poznań 1994.
 20. Vail S., Toward improving sport delivery: A community perspective, Journal of Applied Recreation Research 17 (3) 1992.
 21. Vail S., Better together: Partnership building between recreation and sport leaders, Recreation Canada 52(5): 11-14 1994.
 22. Wiatrak A., Uspołecznienie przygotowania i realizacji strategii rozwoju gminy [in:] Zarządzanie rozwojem lokalnym, Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 23. Wiatrak A., Skala regionalna i lokalna - istota, rozwój i zarządzanie [in:] Problemy zarządzania. Zeszyty Naukowe nr3/2006, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 24. Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne [in:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, PWN, Biuletyn KPZK, Zeszyt 177, Warszawa 1997.
 25. Woźniak M., Lechwar M., Relacje społeczne jako kapitał i szansa rozwoju regionów na przykładzie Doliny Strugu [in:] J. Toruński (ed.) Regionalny wymiar kapitału relacyjnego, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu