BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowacka Magdalena (The Cracow University of Natural Sciences)
Tytuł
Thematic Map as a Form of Visualisation of Information on Landscape Architecture Components
Mapa tematyczna jako forma wizualizacji informacji o elementach małej architektury
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2013, nr 7/1, s. 57-64, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kartografia, Zabytki, Global Position System (GPS)
Cartography, Monuments, Global Position System (GPS)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Artykuł prezentuje formę wykorzystania informacji o elementach małej architektury, zdobytych w trakcie pomiaru ręcznym odbiornikiem GPS Nautiz X7 firmy Handheld. Elementami mapy są tablice upamiętniające artystów oraz tablice nagrobne znajdujące się na cmentarzach Salwatorskim, Rakowickim i Żydowskim w Krakowie. Pomiary te nie tylko dostarczają danych niezbędnych do stworzenia mapy tematycznej, ale umożliwiają uzyskanie wielu informacji, które dzięki odpowiedniej obróbce mogą być poddane dalszej analizie i zostać wykorzystane na szeroką skalę.(abstrakt oryginalny)

The present paper presents the possible application of information on landscape architecture components obtained in measurements carried out by means of GPS Nautiz X7, manufactured by Handheld. The identified components indude commemorative plaques for artists, and headstones at the Salwatorski, Rakowicki and Jewish Cemeteries in Cracow. Not only do the measurements serve the purpose of preparation of the thematic map, but they are also carries of various information which after adequate processing could be subject to further analyses and widely employed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Makowski A.: Spór o mapę. Wprowadzenie do pojęcia mapy. [in:] Pawlak W., Spallek W.A. (red.), Co zwie się koncepcją mapy? Główne problemy współczesnej kartografii 2004, Wrocław 2005, pp. 65-72.
  2. Robinson A.H., Morrison J.L., Muehrecke P.C., Kimerling A.J., Guptil S.C.: Elements of Cartography. 6 ed. Wiley, New York 1995.
  3. Nowotarska M.: Wprowadzenie do Quantum GIS. Szczecin - Wrocław 2009.
  4. Kaczmarek L.: Potencjał informacyjny krajowych baz danych przestrzennych w kartograficznych badaniach środowiska przyrodniczego. UAM, Poznań 2011.
  5. Pasławski J., Siwek J.: Użytkowanie map tematycznych, [in:] Pasławski J. (ed.), Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wyd. 2. Nowa Era, Wrocław 2010, pp. 325-329.
  6. Kowalski P. J.: Polska kartografia w Internecie. Materiały XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej "Kartografia polska u progu XXI wieku", Warszawa 2000, pp. 265-289.
  7. Kędzierski M., Walczykowski P., Fryśkowska A.: Wybrane aspekty opracowania dokumentacji architektonicznej obiektów zabytkowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 18a, 2008, pp. 221-230.
  8. Kwoczyńska B.: Inwentaryzacja i wizualizacja obiektów architektonicznych wykonana na podstawie zdjęć metrycznych i niemetrycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/II/2012, pp. 53-66.
  9. Small GIS sp. z o. o., [on-line:] www.smallgis.pl.
  10. Litwin U., Pijanowski J.M.: Aktywna ochrona i kształtowanie krajobrazów kulturowych a waloryzacja ich zasobów. Kwartalnik Naukowy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Seria: Geodezja i Kartografia, nr 1, 2008, pp. 37-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu