BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumigalska Maria (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście)
Tytuł
Dylematy etyczne w pracy socjalnej z perspektywy pracownika socjalnego i asystenta rodziny
Ethical Dilemmas in Social Work from the Perspective of the Social Worker and the Family Assistant
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 4, s. 377-387, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Praca socjalna, Opieka socjalna, Pomoc społeczna, Etyka
Social work, Social services, Social assistance, Ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
W każdym społeczeństwie istnieją zinstytucjonalizowane formy zbiorowej troski o los jego członków. Jedną z takich instytucji są terenowe ośrodki pomocy społecznej, które zatrudniają profesjonalistów do pracy z osobą/rodziną w kryzysie. Z obserwacji uczestniczącej można stwierdzić, że pracownik socjalny i asystent rodziny w zorganizowany sposób świadczą usługi w formie pracy socjalnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Dylematy etyczne zaczynają się w momencie, gdy osoby świadczące usługę w formie pracy socjalnej zastanawiają się nad najlepszymi - z ich punktu widzenia - formami wsparcia, gdy starają się ustalić co osobom/rodzinom w kryzysie najlepiej może rozwiązać ich problem/y. (fragment tekstu)

The article indicates that social work performs a very important function in the process of supporting people and families which are in a difficult life situation. Social service workers, particularly social workers and family doing social work, establish relations with the customer, his/her family, their social environment and employees of various institutions. These relations are characterized by a dissimilarity of action and often constitute a seedbed of ethical dilemmas. The data used in the article was gathered by means of participating observation conducted amongst social service workers performing their social work duties, which drew the author's attention to problems of the profession and ethical dilemmas workers struggle with. The article introduces ethical dilemmas of the social worker and the family assistant who struggle with numerous difficulties which often derive from the imperfections of the current social service system. Many barriers which are connected with social work can successfully be minimized by providing suitable conditions for professionals to achieve the goals of social work. Perhaps, it will be a better solution in the future to provide social work as a social service to be performed by other institutions of social security. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Pisma różne, tłum. L. Regner, PWN, Warszawa 1978.
 2. Gaczyński Z., Odpowiedzialność etyczna pracownika socjalnego wobec społeczeństwa, w: Pomoc społeczna odpowiedzią na problemy społeczne? Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, red. A. Kurzynowski, Radom 2009.
 3. Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, WP, Warszawa 1985.
 4. Olech A., Praca socjalna a inne profesje - punkty styczne i rozłączne, w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, ISP, Warszawa 2012.
 5. Olech A., Źródła i rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej oraz możliwości ich rozwiązania, w: Dylematy etyczne pracowników socjalnych, red. M. Sokołowska, CRZL, Warszawa 2013.
 6. Olech A., Etyka pracy socjalnej jako etyka zawodowa, "Praca Socjalna" nr 1, IRSS, Warszawa 2008.
 7. Reamer F.G., Wartości i etyka, w: Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej, "Zeszyty Pracy Socjalnej" nr 1, red. M. Bocheńska-Seweryn, K. Frysztacki, K. Kluzowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1994.
 8. Reamer F.G., Wartości i etyka pracy socjalnej. Refleksje o odysei profesji, w: Postępy w pracy socjalnej. Współczesna polityka społeczna, red. J.G. Daley, Elipsa, TWP, Warszawa 2010.
 9. Szumigalska M., Usamodzielnianie świadczeniobiorców podstawowym zadaniem pomocy społecznej, DUET, Toruń 2013.
 10. Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, PWE, Warszawa 1991.
 11. Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu