BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczypiński-Sala Wojciech (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Wpływ właściwości fizycznych oleju napędowego na ocenę charakterystyki hydraulicznej elektromagnetycznych wtryskiwaczy paliwa
Influence of diesel fuel physical properties on injectors hydraulic characteristic
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4663-4672, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Silniki, Olej napędowy, Serwis samochodowy
Engines, Diesel oil, Automobile repairs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano wyniki badań wykonanych dla oceny wpływu fizycznych właściwości oleju napędowego na przebieg dawkowania paliwa przez wysokociśnieniowe wtryskiwacze. Pomiary zostały wykonane na stanowisku badawczym na wtryskiwaczach elektromagnetycznych i zasobnikowym układzie wtryskowym. Przeprowadzono analizę dawkowania paliwa w różnych warunkach pracy układu, wysterowania ciśnienia zasilania i czasu trwania wtrysku dla różniących się właściwościami fizycznymi paliw. Wprowadzane są coraz bardziej rygorystyczne normy związane z emisja zanieczyszczeń przez silniki spalinowe, w tym związane z emisją cząstek stałych. Najszersze możliwości ograniczenia szkodliwych emisji i spełnienia nakładanych norm dają zasobnikowe systemy wtrysku. Jest to możliwe dzięki dużemu zakresowi sterownia czasem wtrysku i momentem początku wtrysku oraz wykorzystaniu wysokich ciśnień przy rozpylaniu paliwa. Bardzo precyzyjne dawkowanie paliwa decydujące o przebiegu spalania uzależnione jest od szybkości i poprawności działania wtryskiwaczy. Na charakterystykę ich pracy wpływają również właściwości fizyczne zastosowanego paliwa. (abstrakt oryginalny)

In this paper, the result of experiments carried out to investigate influence of fuel physical properties on dosage in Diesel engines injection systems is presented. The measurements were carried out in a test stand for solenoid controlled common-rail fuel injection systems. Comparative analysis of the changes in the injection fuel dose as a result of different fuel properties was carried out. The analysis of the test results has been performed in relation to the pressure of fuel outflow from the injector nozzle, and injection duration. The emissions standards for diesel engines are getting more and more stringent. It concerns especially particulates, which mainly consist of soot emissions. Common-rail fuel injection systems have a highest potential for the reduction of soot to meet future emission legislation due to possibility of flexible and exact choice of injection begin and injection duration due to electronic control. An improvement of the fuel dosage for combustion process is crucial to reduce raw emissions. The single injection processes are significantly influenced by the capability of the injection system. It is crucial factor at 4672 short energizing duration injection, where the needle does not open completely. Additionally fuel physical properties such as density and viscosity have influence on injection characteristic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheński C.I., Wpływ ciśnienia wtrysku i lepkości oleju napędowego na proces rozpylenia paliwa w silnikach z ZS.
 2. Doudou A., Maslouhi A., A macro-microscopic investigation of high-pressure sprays injected by a common rail system. Journal of Mechanical Science and Technology. Vol. 21, No. 8, 2007.
 3. Ignaciuk P., Gil L.: Damages to injectors in diesel engines Advances in Science and Technology Research Journal. Vol. 8, No. 21, 2014.
 4. Idzior M., Borowczyk T., Karpiuk W., Stobnicki P., Możliwości badania stanu technicznego nowoczesnych wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym. Logistyka 2011, nr 3.
 5. Jankowski A., Sęczyk J., Zbierski K., Badania strugi paliwa rozpylanej przez układ wtryskowy CR. Journal of Kones, Internal Combustion Engines, Vol. 7, No. 1-2, 2000.
 6. Kim H. M., Cho W. Lee J. K. H., Effect of injection condition and swirl on d.i. diesel combustion in a transparent engine system. International Journal of Automotive Technology, Vol. 9, No. 5, 2008.
 7. Knefel T., Ocena techniczna wtryskiwaczy Common Rail na podstawie doświadczalnych badań przelewów. Eksploatacja i Niezawodność, vol. 14, no. 1, 2012.
 8. Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Determinanty dokładności dawkowania paliwa w systemie zasobnikowego układu zasilania Common Rail. Czasopismo Techniczne, Mechanika, R. 105, z. 8-M, 2008.
 9. Orliński P., Orliński S., Wpływ zasilania silnika rolniczego mieszaniną oleju napędowego z biobutanolem na jego efektywne wskaźniki pracy. Logistyka 2011, nr 6.
 10. Osipowicz T., Stoeck T.: Regeneracja współczesnych wtryskiwaczy paliwowych silników o zapłonie samoczynnym Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, tom 14, nr 10, 2013.
 11. Park S.W., Kim J.W., Lee C.S., Effect of Injector Type on Fuel-Air Mixture Formation of High-Speed Diesel Sprays. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol. 220, No 5, 2006.
 12. Pirooz A., Effects of injector nozzle geometry on spray characteristics, an analysis. Indian J. Sci. Res. 5 (1), 2014.
 13. Rosli Abu Bakar, Seminand Abdul, Rahim Ismail, Fuel Injection Pressure Effect on Performance of Direct Injection Diesel Engines Based on Experiment. American Journal of Applied Sciences 5 (3), 2008.
 14. Stoeck T., Osipowicz T., Abramek K.F.: Methodology for the repair of Denso common rail solenoid injectors. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2014, 16 (2).
 15. Suh H.K., Park S.W., Lee C.S., Effect of piezo-driven injection system on the macroscopic and microscopic atomization characteristics of diesel fuel spray. Elsevier, Vol. 86, Issues 17-18, 2007.
 16. Szczypiński-Sala W., Niektóre własności mieszanin olejów roślinnych i paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Czas. Tech., Mech. PK. z. 3-M, 2012.
 17. Ustrzycki A., Jaworski A., Kuszewski H., Wpływ przedwtrysku na zjawiska falowe w zasobnikowym układzie wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym. National Transport University, Kijów nr 21, 2013.
 18. Ustrzycki A., Kuszewski H., Comparative study of fuel injection at common rail system using different types of fuel. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 3, 2011.
 19. Ustrzycki A., Kuszewski H., Woś P., The effect of length of high pressure pipes on injection process in common rail system of diesel engine, Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No.3, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu