BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkoda Maciej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie), Lorenc Augustyn Krzysztof (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie)
Tytuł
Opracowanie zaawansowanych modułów technicznych i funkcjonalnych systemu LoadFix
Development of advanced technical and functional modules of the LoadFix system
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4703-4711, fotogr., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Transport kolejowy, Bezpieczeństwo w transporcie
Logistics, Railway transport, Transport safety
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzona analiza stanu istniejącego wykazała, że w chwili obecnej nie ma systemu informacyjnego, który umożliwiłby przewoźnikom kolejowym w Europie uzyskanie informacji na temat bezpiecznego, prawidłowego i efektywnego sposobu załadunku oraz zabezpieczenia towarów w środkach transportu. Uznano więc za celowe próbę zaprojektowania a następnie wykonania systemu informacyjnego wspomagającego proces doboru właściwych metod załadunku i zabezpieczenia towarów w transporcie kolejowym. Analiza metod ładowania i zabezpieczenia różnych grup ładunków z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, regulacji i norm pozwoliła przygotować zestaw danych wejściowych projektowanego systemu o nazwie LOADFIX. System LOADFIX jest więc odpowiedzią na istniejącą potrzebę rynkową. W 2012 roku przy współpracy Politechniki Krakowskiej, University of Žilina oraz OLTIS Group rozpoczęto prace nad wspomnianym systemem. Obecnie zebrano już większość danych wejściowych oraz zaprojektowano strukturę bazy danych i strukturę systemu. Zakończenie planowanych prac planowane jest w 2015 roku. Niniejszy artykuł jest przedstawieniem bodźców stworzenia systemu LOADFIX, a także omówieniem dotychczasowych postępów prac. (abstrakt oryginalny)

The analysis of the actual state showed that at the moment there is no information system which would allow railway transport operators in Europe to obtain the information about a safe, proper, and effective way of loading and securing loads in the means of transport. Therefore, it was acknowledged purposeful to make an attempt to design and then build an information system which would aid the process of choosing adequate loading and securing methods in railway transport. The analysis of the methods of loading and securing various groups of freight with taking into consideration the legally binding regulations and standards allowed the engineers to prepare a set of the initial data of the designed system called LOADFIX. The system reflects current market needs. Preliminary assumptions and the structure of the database of the designed system are discussed in this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS CODE 2011), International Maritime Organization.
 2. IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs).
 3. Jakubowski L., Technologia prac ładunkowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 4. Loading guidelines, Section 1: Principles, UIC International Unions for Railway.
 5. Loading guidelines, Section 2: Goods, UIC International Unions for Railway.
 6. Lorenc A., Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych, Czasopismo Techniczne PK 9-M, 2012, 121-134.
 7. PN-EN 12195-1:2004 Elementy mocujące ładunki na pojazdach drogowych - Bezpieczeństwo. Część 1: Wyliczanie sił mocujących.
 8. Projekt Eureka E!6726 LOADFIX Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons, Politechnika Krakowska, Kraków 2012. (www.eurekanetwork.org/project /-/id/6726)
 9. Szkoda M., Michnej M., Guidelines for loading and fixing goods in railway freight wagons, Autobusy - Technika, Eskploatacja, Systemy Transoportowe, 3/2013, 1507-1516.
 10. Szkoda M., Michnej M., Lorenc A., An Information System Aiding the Processes of Cargo Loading and Securing in Railway Transport, Materiały Konferencyjne Carpathian Logistics Congress CLC 2013, Kraków 2013.
 11. Szkoda M. Realizacja procesów logistyki dystrybucji z zastosowaniem systemu SAP ERP, Logistyka 5, 2013, 186-189.
 12. Szkoda M. Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP, Logistyka 6, 2014, 10343-10351.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu