BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzaczek Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kuranc Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piekarski Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Elementy logistyki zwrotnej w systemie obsługi pojazdów i maszyn roboczych
Elements of reverse logistics in the system of vehicle service and working machines
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 243-248, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka zwrotna, Maszyny i urządzenia, Serwis gwarancyjny, Serwis samochodowy, Technika
Reverse logistics, Machinery and equipment, Warranty service, Automobile repairs, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę analizy działań autoryzowanych stacji obsługi i niezależnych warsztatów usługowych w zakresie logistyki zwrotnej. Omówione zostały praktyki w ramach logistyki zwrotnej oraz bariery w ich wprowadzania w systemie obsługi pojazdów i maszyn roboczych. Zwrócono uwagę na aspekty ekonomiczne i ekologiczne funkcjonowania logistyki zwrotnej części zamiennych w przedsiębiorstwach świadczących usługi serwisowe. Przebadano wybrane grupy przedsiębiorstw autoryzowanych i niezależnych oraz przedstawiono funkcjonowanie praktyk w zakresie logistyki zwrotnej w warunkach Polskich.(abstrakt oryginalny)

The paper attempts to analyze the activities of authorized service stations and independent service workshops in the field of reverse logistics. Were discussed practice in reverse logistics and barriers in their implementation of the system vehicle service and machines working. Attention was paid to aspects of economic and ecological functioning of the reverse logistics of spare parts in companies providing services. Examined selected group of companies authorized and independent, and presents the functioning practices in reverse logistics in Polish conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdulrahman M. D.-A,, Subramanian N., Liu Ch., Shu Ch.. Viability of remanufacturing practice: a strategic decision making framework for Chinese auto-parts companies. Journal of Cleaner Produc-tion xxx (2014), 1-13. Article In Press.
 2. Agrawal S., Singh R. K., Murtaza Q.: A literature review and perspectives in reverse logistics. Reso-urces, Conservation and Recycling 97 (2015), 76-92.
 3. Amini M. M., Retzlaff-Roberts D., Bienstock C. C.: Designing a reverse logistics operation for short cycle time repair services. Int. J. Production Economics 96, (2005), 367-380.
 4. Antosz K, Stadnicka D. Evaluation measures of machine operation effectiveness in large enterprises: study results. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2015; 17 (1): 107-117.
 5. Cheng-Han Wu. Production, Manufacturing and Logistics. Product-design and pricing strategies with remanufacturing. Europ. J. of Operational Research 222 (2012), 204-215.
 6. Dekker R., Pince C., Zuidwijk R., Jalil M. N.: On the use of installed base information for spare parts logistics: A review of ideas and industry practice. Int. J. Production Economics 143 (2013), 536-545.
 7. Diabat A., Abdallah T., Henschel A.: A closed-loop location-inventory problem with spare parts con-sideration. Computers & Operations Research 54 (2015), 245-256.
 8. Du Y., Li C.: Implementing energy-saving and environmental-benign paradigm: machine tool rema-nufacturing by OEMs in China. Journal of Cleaner Prod. 66 (2014), 272-279.
 9. Goodall P., Rosamond E., Harding J.: A review of the state of the art in tools and techniques used to evaluate remanufacturing feasibility. J. of Cleaner Production 81 (2014), 1-15.
 10. Grieger A., Chigarev V., Chojnacki J.: Badania kosztów utrzymywania ciągników rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem czasu eksploatacji. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy trans-portowe. 5/2011, 135-138.
 11. Jeszka A. M.: Miejsce logistyki zwrotnej w koncepcji łańcucha dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. (2011), nr 1, 18-23.
 12. Kafuku J. M., Saman M. Z. M., Yusof S. M., Sharif S., Zakuan N.: Investment Decision Issues from Remanufacturing System Perspective: Literature Review and Further Research. Procedia CIRP 26 (2015), 589 - 594.
 13. Krzaczek P., Kuranc A., Piekarski W. Wybrane aspekty diagnostyki technicznej w systemie obsługi pojazdów i maszyn rolniczych. Logistyka 6/2014, 162-167.
 14. Krzaczek P., Stoma M., Dudziak A.: Problematyka logistyki części zamiennych w aspekcie utrzy-mania ciągników rolniczych w gotowości technicznej. Logistyka 4/2012, 1035-1041.
 15. Mahmoudzadeh M., Mansour S., Karimi B.: To develop a third-party reverse logistics network for end-of-life vehicles in Iran. Resources, Conservation and Recycling 78 (2013), 1- 14.
 16. Rogers D. S., Tibben-Lembke R.: An examination of reverse logistics practices. JOURNAL OF BUSINESS LOGISTICS. Vol 22, No.2, (2001), 129-148.
 17. Sadowski, A.: Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. III). Gospodarka Materiałowa i Logistyka (2009) nr 5, 25-30.
 18. Wang J., Zhao J., Wang X.: Optimum policy in hybrid manufacturing/remanufacturing system. Com-puters & Industrial Engineering. 60 (2011), 411-419.
 19. Wei Sh., Cheng D., Sundin E, Tang O.: Motives and barriers of the remanufacturing industry in China. Journal of Cleaner Production 94 (2015), 340-351.
 20. Winiczenko, R.: Model sieciowy logistyki zwrotnej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka. (2012), nr 1, 21-24.
 21. Wun Ch. H.: OEM product design in a price competition with remanufactured product. Omega. 41 (2013), 287-298.
 22. Yang S. S., Ngiam H. Y., Ong S. K., Nee A. Y. C.: The Impact of Automotive Product Remanufac-turing on Environmental Performance. Procedia CIRP 29 (2015), 774 - 779.
 23. Zhang T., Chu J., Wang X., Liu X., Cui P.: Development pattern and enhancing system of automotive components remanufacturing industry in China. Resources, Conservation and Recycling 55 (2011), 613-622.
 24. Zhu Q., Sarkis J., Lai K.: Supply chain-based barriers for truck-engine remanufacturing in China. Transportation Research Part E. 68 (2014), 103-117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu