BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzaczek Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piekarski Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Stamirowska-Krzaczek Ewa (Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Tytuł
Uwarunkowania sytuacji konfliktowych w systemie obsługi pojazdów użytkowych
Determinants of conflict situations in the system of service utility vehicles
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 249-254, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Analiza konfliktów, Konflikty pracownicze, Metody rozwiązywania konfliktów, Zarządzanie konfliktami, Przedsiębiorstwo transportowe
Conflict analysis, Employees conflicts, Conflicts solving methods, Conflict management, Transport company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę analizy uwarunkowań konfliktów z punktu widzenia zewnętrznej firmy świadczącej usługi w zakresie obsługi pojazdów. System obsługi pojazdów użytkowych stwarza konieczność interakcji między jego uczestnikami, co może powodować powstanie sytuacji konfliktowych. Zakres systemu obejmuje proces przekazywanie pojazdów do eksploatacji, pierwsze uruchomienia, przeglądy okresowe, a także eliminacje niesprawności, czy przeprowadzanie napraw. Analiza czynników zewnętrznych wpływających na prowadzenie tych czynności pozwala na ograniczanie ilości sytuacji konfliktów. Poznanie uwarunkowań i zbieranie danych dotyczących prowadzonych czynności obsługowych pozwala na przygotowanie przedstawicieli firmy do rozwiązywania konfliktów, między innymi w drodze negocjacji. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to analyze conditions of conflict from the point of view of an external services provider in the operation of vehicles. Operating system utility vehicles necessitates interaction among its participants, which may give rise to conflict situations. Scope of the system covers the proces s of transfer to exploitation of vehicles, the first start-up, periodic inspections, as well as the malfunctions elimination, or carry out repairs. Analysis of external factors affecting the conduct of these activities allows for limiting the number of conflict situations. Understanding the conditions and data collection regarding the operations process allows you to prepare employees to resolve conflicts, inter alia through the negotiations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Balachandra L., Barrett F., Bellman H., Fisher C., Susskind L.: Improvisation and Mediation: Balanc-ing Acts. President and Fellows of Harvard College. Negotiation Journal, October 2005, 425-434.
 2. Balachandra L., Bordone R. C., Menkel-Meadow C., Ringstrom Ph., Sarath E., Improvisation and Negotiation: Expecting the Unexpected. President and Fellows of Harvard College. Negotiation Jour-nal, October 2005, 415-423.
 3. Balachandra L., Crossan M., Devin L., Leary K., Patton B.: Improvisation and Teaching Negotiation: Developing Three Essential Skills. President and Fellows of Harvard College. Negotiation Journal, October 2005, 435-441.
 4. Borkowski S., Zacharski J., Kaszyca K.: Problematik der konflikte im business-kontext und ein-flussmoglichkeiten durch coaching und mediation. Polish Journal of Management Studies. 2013 vol.8. 26-35.
 5. Grzesiok F.: Wybrane aspekty negocjacyjne modelu ustalania wynagrodzenia za pracę w Polsce. Zesz. Nauk. Pol. Śląskiej. Seria: Org. i Zarządz. z. 69. 2014 Nr kol. 1906. 19-28.
 6. Kaczorek K., Książek M.: Rozwiązywanie konfliktów w budownictwie. Autobusy. Technika, Eks-ploatacja, Systemy Transportowe. Nr 3/2013, 733-740.
 7. Krzaczek P., Kuranc A., Piekarski W. Wybrane aspekty diagnostyki technicznej w systemie obsługi pojazdów i maszyn rolniczych. Logistyka 6/2014, 162-167.
 8. Krzaczek P., Stoma M., Dudziak A.: Problematyka logistyki części zamiennych w aspekcie utrzyma-nia ciągników rolniczych w gotowości technicznej. Logistyka 4/2012. 1035-1041.
 9. Krzaczek P., Wasilewski J., Kuranc A., Piekarski W. Utrzymanie gotowości technicznej pojazdów rolniczych w aspekcie uwarunkowań logistycznych autoryzowanych stacji obsługi. Logistyka 6/2014, 12233-12236.
 10. Laskowski S.: O pewnej grze negocjacyjnej z ograniczoną informacją. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. 1-2/2009, 77-96.
 11. Muller A., Marquez A. C., Iunga B.: On the concept of e-maintenance: Review and current research. Reliability Engineering and System Safety 93 (2008) 1165-1187.
 12. Park M., Jung K. M., Park D. H., 2013.: Optimal post-warranty maintenance policy with repair time threshold for minimal repair. Reliability Eng. and Sys. Safety. 111, 147-153.
 13. Pasyniuk P.: Dealerskie punkty sprzedaży sprzętu rolniczego w systemie obsługowo-naprawczym techniki rolniczej. Agricultural Engineering. Z. 7(95), 161-167.
 14. Peleckis K.: Conflicts and their prevention in intercultural communication of business negotiations: the exchange of information and management of expectations. Economics and Management - 2/2014, 133-156. DOI: 10.12846/j.em.2014.02.11.
 15. Stelmach J.: Rola negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych z udziałem sprawców, działa-jących w zorganizowanych grupach i związkach przestępczych. Zeszyty Naukowe WSOWL. Nr 4 (170) 2013. 67-78.
 16. Witaszek Z.: Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. ROK XLVIII NR 1 (168) 2007. 101-119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu