BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górski Piotr (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Attitudes Towards Foreign Administration Models in the Process of Reforms of the Government Administration in Interwar Poland (1918-1939)
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2010, vol. 2, nr 2, s. 97-107, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Reforma administracji publicznej, Okres międzywojenny, Historia
Civil service reform, Inter-war period, History
Uwagi
summ.
Publikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego "Przeobrażenia świadomości społecznej urzędników państwowych w dwudziestoleciu międzywojennym 1918 - 1939" (MNiSW Nr N N16 074334).
Abstrakt
The paper is aimed at presenting inspirations used by Polish people in the course of the public administration reforms carried out in Poland in the interwar period. The views of three groups expressing their opinions about foreign models in the context of the public administration reforms were presented against a historical background coloured by the coup d'état by Józef Piłsudski, the difficult situation of the state budget due to the economic crisis of the 1930s and the increase of duties to be performed by the state. The three groups consisted of (1) the promoters of the principles of scientific management to be applied to the government administration, (2) higher officers of the Ministry of Internal Affairs who prepared the reform of the administration and (3) civil servants associated in the Association of Civil Servants. Differences in the attitudes towards foreign models, as presented by each of the groups, were briefly described in the paper, as a result of search of a model that could ensure an increased efficiency of the administration and thus satisfy the requirements of the first two groups mentioned above, and that could secure professional and material position of the third group, as well. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barliński K., 1935. Sztaby cywilne [Civil Staffs]. Przegląd Organizacji, No. 1.
 2. Barliński K., 1936. Biuro usprawnień [Office for Improvements]. Przegląd Organizacji, No. 8-9.
 3. Biegeleisen L.W., 1926. Uproszczenie administracji komunalnej [Simplifying municipal administration]. Gazeta Administracji i Policji Państwowej, No. 16.
 4. Biegeleisen L.W., 1931. Zagadnienia dokształcania urzędników państwowych i komunalnych [Problems Related to Continuous Training of Government and Municipal Civil Servants]. Warszawa.
 5. BP. Życie Urzędnicze 1936, No. 8.
 6. Brody H., 1937. Reforma studiów prawa [The Reform of the Studies of Law]. Gazeta Administracji i Policji Państwowej, No. 12.
 7. Czarnecki E., 1931. Organizacja aparatu budżetowego w Stanach Zjednoczonych AP [The Organisation System of the Budget Administration in the United States of America]. Przegląd Organizacji, No. 1.
 8. Deklaracja społeczno-gospodarcza [Declaration on Social and Economic Matters]. Życie Urzędnicze, 1936, No. 10.
 9. Drastyczny dowód [Drastic Proof]. Życie Urzędnicze 1933, No. 2.
 10. Dwanaście zasad wydajności H. Emmersona [12 Rules of Efficiency by H. Emmerson]. Życie Urzędnicze 1926, No. 6.
 11. Global Ideas. How Ideas, Objects and Practices Travel in a Global Economy, Edited by B. Czarniawska and G. Sevon, Liber&Cophagen Business School Press, 2005.
 12. Górski P., 2005. Amerykańskie inspiracje naukowej organizacji w Polsce międzywojennej [American scientific management inspirations in interwar Poland]. Organizacja i Kierowanie, No. 1.
 13. Górski P., 2007. Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania [Historic Perspective in the Management and Organization Theory and Research]. Współczesne Zarządzanie, No. 4.
 14. Górski P., 2009. Między urzędnikiem a menedżerem. Środowisko naukowej organizacji wobec problemów administracji publicznej w Polsce międzywojennej [Between a Civil Servant and a Manager. The Milieu Gathered Around Organisation Science on the Problems of Public Administration in interwar Poland]. Wydawnictwo UJ.
 15. Jądro zła [The Heart of Evil]. Życie Urzędnicze 1936, No. 8.
 16. Kongres pracowniczy [Congress of Workers]. Życie Urzędnicze 1936, No. 1-2.
 17. Niedole urzędników cywilnych w administracji wojskowej [Misery of Civil Servants in Army Administration Units]. Życie Urzędnicze, 1932, No. 1.
 18. Nowe drogi ruchu zawodowego [New Paths of the Labor Movement]. Życie Urzędnicze 1936, No. 10.
 19. Nowe prawo o stowarzyszeniach [New Law on Societies]. Życie Urzędnicze, 1932, No. 17.
 20. Ruch pracowniczy a wybory [Labor Movement and the Election]. Życie Urzędnicze 1937, No. 11-12.
 21. Stosyk S., 1929. Współczesny system biurowy w niemieckiej administracji publicznej [The Contemporary Office Work System in the German Public Administration]. Gazeta Administracji i Policji Państwowej, No. 12.
 22. Szerer M., 1925. Sprawa urzędnicza w demokracji [A Civil Servant's Issue in Democracy]. Warszawa Published by SUP.
 23. Spaczek T., 1929. Reforma administracji w Stanach Zjednoczonych [The Reform of the Administration in the US]. Przegląd Organizacji, No. 6.
 24. Taylor F.W., 1926. Wydajność pracy urzędników państwowych [Effectiveness of work of civil servants - author's note: the Polish title of the paper was added by the editor who failed to refer to the source text in Englis]. Przegląd Organizacji, No. 1.
 25. Tomaszewicz St., 1929. System bezdziennikowy i jego wpływ na pracę w urzędach administracyjnych I instancji [A System of Work without Log Keeping and its Effect on the Work of Administration Offices]. Przegląd Organizacji, No. 2.
 26. Twardo S., 1925. Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji Pracy [The International Congress of the Scientific Organization of Work]. Życie Urzędnicze, No. 9.
 27. Twardo S., Wykresy biegu spraw w urzędach administracyjnych [Gantt's Charts in the Work of Offices]. Życie Urzędnicze, No. 1-2.
 28. Walny Zjazd Delegatów Kół SUP [The General Convention of Delegates of the Association of Civil Servants Units] 1929, Życie Urzędnicze, 1926, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu