BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizera-Pęczek Patrycja (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Błędy w procesie selekcji pracowników kreatywnych
Misconceptions in the Selection Process of Creative Workers
Źródło
Marketing i Rynek, 2016, nr 3 (CD), s. 631-639, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kreatywność, Kreatywność personelu, Dobór pracowników, Selekcja personalna
Creativity, Employees creativity, Employees' recruitment, Personnel selection
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zarówno praktycy, jak i naukowcy, zauważają wzrost znaczenia kreatywności w organizacjach. Od potencjalnych pracowników coraz częściej oczekuje się, aby poszukiwali nowych, niekonwencjonalnych sposobów realizacji zadań zawodowych. Z drugiej strony, przed selekcjonerami stawiane są wyzwania rozpoznawania wśród kandydatów do pracy tych, najbardziej kreatywnych. Kwestia pozyskiwania kreatywnych pracowników budzi jednak wiele wątpliwości i nieporozumień. Celem artykułu jest zatem analiza wybranych problemów pozyskiwania pracowników kreatywnych w organizacjach. Opracowanie jest wynikiem studium literatury przedmiotu oraz analizy wyników badań wtórnych dotyczących trafności prognostycznej metod doboru personelu. (abstrakt oryginalny)

Both practitioners, and researchers, believe that the rising importance of creativity in organizations. Of potential employees and more often expected to seek new, unconventional ways of implementing professional tasks. On the other hand, before HR specialist challenges posed are among the candidates to recognize the work of those most creative. The issue of sourcing of creative workers, however, raises many doubts and misunderstandings. The aim of this paper is therefore to analyze selected problems of recruitment creativity in organizations. The article is the result of the study of literature and secondary analysis of the results of research on the predictive validity of personnel selection methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Chirkowska-Smolak, T. i Grobelny, J. (2014). Wykorzystanie metod doboru personelu oraz przekonania profesjonalistów na temat ich trafności prognostycznej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(96) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 2. Gojny, M. (2013). Testy psychologiczne stosowane w ocenianiu pracowników. Szkic obrazu zmian. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5(94).
 3. Gojny, M. (2014). Testy psychologiczne w polskich organizacjach. Analiza oferty. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(96).
 4. Janowska, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 5. Jerzyk, E., Leszczyński, G. (2006). Potrzeby firm w zakresie kreatywności a kształcenie przyszłych menedżerów w świetle przeprowadzonych badań. W: E. Jerzyk, G. Leszczyński i H. Mruk, Kreatywność w biznesie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 6. Karwowski, M. (2009). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: APS.Â.
 7. Kaufman, J.C. (2011). Kreatywność. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 8. Niedzielski, P. i Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 9. Popek, S. (1990). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH. Lublin: UMCS.
 10. Sokół, A. (2015). Zarządzanie twórczością w organizacji. Koncepcje, metody i narzędzia. Warszawa: CeDeWu.
 11. Stanisławiak, E. (2013). Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu postaw twórczych. W: A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu. Kraków-Warszawa: edu-Libri.
 12. Strzelecki, R. (1998). Uczucia i sposoby ich wyrażania w "Mimice" Wojciecha Bogusławskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 31, 23-53.
 13. Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia-determinanty-zastosowania. Warszawa: Scholar.
 14. Szopiński, T. (2013). Kreatywność i jej znaczenie w biznesie. W: A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu. Kraków-Warszawa: edu-Libri.
 15. Torr, G. (2011). Zarządzanie kreatywnymi pracownikami. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 16. West, M.A. (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Warszawa: PWN.
 17. Wiszniakowa-Zelinskiy, N. (2014). Psychologiczne metody diagnozowania i prognozowania kreatywności. Diagnoza psychologiczna "Kreatywny potencjał". Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu