BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giza Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro
The Justification of the Idea of Social Solidarity in Leopold Caro's Concept
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 12 (948), s. 17-28, bibliogr. 24 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Ekonomia, Solidaryzm ekonomiczny, Etyka, Metodologia ekonomii
History of economic thought, Economics, Economic solidarity, Ethics, Economic methodology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest poszukiwanie teoretycznych podstaw idei solidaryzmu głoszonych w okresie międzywojennym przez L. Caro. Analizując dorobek L. Caro, w głównej mierze zwrócono uwagę na metodę badawczą, przyjęte założenia o charakterze etyczno-normatywnym oraz naukę społeczną Kościoła, która stanowiła punkt odniesienia do formułowania rozwiązań prawno-ustrojowych przez lwowskiego ekonomistę. Zgodnie z przyjętą tezą artykułu wartość dorobku naukowego L. Caro wiąże się z interdyscyplinarnym podejściem do problematyki ładu prawno-ustrojowego ówczesnego okresu, polegającym na łączeniu czynników etycznych i socjologicznych z ekonomią.(abstrakt oryginalny)

The article seeks theoretical substantiation of the idea of solidarism in Leopold Caro's studies in the interwar period. The main part of the analysis, which looks at Caro's scientific achievements, is devoted to problems of research methods, ethical and normative assumptions and Catholic Social Teaching. These assumptions constitute the basis for the economist's arrangement of legal and political conditions. The main thesis of this paper is that the value of Caro's achievement is in his interdisciplinary approach to the legal and political order of that period. This approach is based on the investigation of relations between ethical, sociological and economic factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 50 lat życia ekonomicznego i społecznego. Księga pamiątkowa ku czci ś.p. dra Leopolda Caro, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i profesora ekonomii Politechniki Lwowskiej [1939], red. E. Hauswald, Lwów.
 2. Bomanowski D. [1997], Poglądy solidarystyczne Leopolda Caro [w:] Myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji, Wisła 22-24.10.1997, red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Caro L. [1923], Ku nowej Polsce, Nakładem Księgarni Naukowej Spółka z Ogr. Odp., Lwów.
 4. Caro L. [1927], Droga do odrodzenia społeczeństwa (Idee przewodnie encykliki Rerum novarum), Nakładem Związku Stowarzyszeń Katolickich Robotników Diecezji Krakowskiej, Kraków.
 5. Caro L. [1929] Obrońcy liberalizmu: Mises i Delaisi, "Przegląd Powszechny", t. 181 (styczeń-luty-marzec).
 6. Caro L. [1931], Solidaryzm. Jego zasady dzieje i zastosowanie, Z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej, Lwów.
 7. Caro L. [1933], Własność prywatna, jej utrzymanie czy ograniczenie? (Referat na I Zjazd Prawników Państw Słowiańskich w Bratysławie), odbitka z "Przeglądu Ekonomicznego", Lwów.
 8. Caro L. [1936], Problem społeczny w katolickim oświetleniu, "Ruch Katolicki", nr 5.
 9. Caro L. [2012a], Logika, metody i widnokrąg liberalizmu [w:] Leopold Caro. Zmierzch kapitalizmu. Wybór pism, red. D. Grzybek, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Caro L. [2012b], Prawa ekonomiczne a socjologiczne [w:] Leopold Caro. Zmierzch kapitalizmu. Wybór pism, red. D. Grzybek, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 11. Colander D., Föllmer H., Hass A., Goldberg M., Juselius K., Kirman A., Lux T., Sloth B. [2008], The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics, http://www.debtdeflation.com/blogs/wpcontent/uploads/papers/Dahlem_Report_EconCrisis021809.pdf (dostęp: 25.09.2014).
 12. Czarnota A. [2012], Państwo a współczesne odmiany solidaryzmu społecznego [w:] Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 13. Czech S. [2013], Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 14. Fukuyama F. [1989], The End of History?, "The National Interest", Summer.
 15. Gazda Z. [1998], Historia nurtu katolickiego w polskiej myśli ekonomicznej okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 16. Grzybek D. [2012], Wstęp [w:] Leopold Caro. Zmierzch kapitalizmu. Wybór pism, red. D. Grzybek, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 17. Janik B. [2007], Rola państwa w gospodarce w koncepcjach L. Caro i ks. A. Roszkowskiego w okresie międzywojennym. Znaczenie idei [w:] Polityka gospodarcza państwa, red. D. Kopycińska, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 18. Księga pamiątkowa ku czci Leopolda Caro [1935], red. K. Paygert, Książnica Atlas S.A., Lwów.
 19. Lawson T. [2009], The Current Economic Crisis: Its Nature and the Course of Academic Economics, "Cambridge Journal of Economics", vol. 33, nr 4, http://dx.doi.org/10.1093/cje/bep035.
 20. Leopold Caro. Zmierzch kapitalizmu. Wybór pism [2012], red. D. Grzybek, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 21. Łętocha R. [2010a], Solidaryzm chrześcijański w ujęciu Leopolda Caro [w:] Studia nad współczesną myślą polityczną, red. R. Łętocha, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 22. Łętocha R. [2010b], W imię dobra wspólnego. Leopold Caro - teoretyk solidaryzmu chrześcijańskiego [w:] O dobro wspólne. Szkice z katolicyzmu społecznego, Wydawnictwo LIBRON, Kraków.
 23. Rodak L. [2012], Solidaryzm i/jako obiektywizm [w:] Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 24. Tkacz S., Wentkowska A. [2012], O naturze teoretyczno-prawnej i uwikłaniach "pojęcia solidaryzm" [w:] Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0948.1202
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu