BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśkiewicz Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Działania rekruterów wobec stresu kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych
The Influence of Recruiter Behaviour on Candidate Stress During an Interview
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2015, nr 15, s. 47-67, rys., tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, Rozmowa kwalifikacyjna, Stres psychologiczny, Selekcja personalna
Employee recruitment, Interview, Psychological stress, Personnel selection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stres odczuwany przez kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych wpływa zarówno na możliwość optymalnego przedstawienia posiadanych kompetencji, adekwatną ocenę przez rekrutera oraz budowanie pozytywnego wizerunku potencjalnego pracodawcy. Niniejszy artykuł odpowiada na pytanie, czy rekruter poprzez działania podejmowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej może zwiększyć bądź zmniejszyć stres osób ubiegających się o pracę. Na podstawie doświadczenia autora oraz literatury przedmiotu wskazane zostały zachowania i czynniki mogące oddziaływać na ogólny poziom stresu kandydatów. Wyodrębnione zostały dwa style prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych (styl mniej i bardziej stresujący), aby w kolejnym kroku ich efekt mógł zostać poddany ocenie uczestników spotkań. Wyniki w sposób jednoznaczny wskazują na zależność pomiędzy mniej stresującym stylem i niższym poziomem stresu kandydatów oraz bardziej stresującym sposobem przeprowadzania rozmów a wyższym poziomem stresu. Niniejsza praca została oparta na treściach niepublikowanej pracy magisterskiej autorki. Ze szczególnym uwzględnieniem badań przeprowadzonych na tę potrzebę. (abstrakt oryginalny)

The stress felt by candidates during interviews, affects an optimal presentation of their competence, an adequate recruiter evaluation, and builds a negative image of the potential employer. This article is an attempt to find the answer to which recruiter behaviours may increase or decrease the level of a candidate's stress. Literature and the author's experience supplied the material for analysis. Based on this, the author created two styles of interview: one less and the other more stressful. The hypothesis was verified by the recruiter's observation and the candidate's subjective opinions. The research showed a correlation between the less stressful style of interview and lower levels of stress and the more stressful style and higher levels of stress. This article is based on the author's own unpublished thesis (with a special focus on the research). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. V rozszerzone, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 2. Atmosfera w pracy kluczowa dla kandydatów. Wynagrodzenie schodzi na dalszy plan, http://informacje.monsterpolska.pl/atmosfera-w-pracy-kluczowa-dla-kandydatow/article.aspx [22.10.2015].
 3. Corfield R., Rozmowa kwalifikacyjna, Helion, Gliwice 2004.
 4. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 5. Golnau W., Kalinowski M., Litwin J., Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa 2007.
 6. Heszen I., Psychologia stresu, WN PWN, Warszawa 2013.
 7. Jaśkiewicz M., Zachowania rekruterów wobec stresu kandydatów na rozmowach kwalifikacyjnych [praca magisterska], Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości, Poznań 2015 [wydruk komputerowy].
 8. Kamińska M., Siewierski B., Skwara A., Szóstak A., Panowanie nad stresem, Helion, Gliwice 2003.
 9. Korczyńska B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, Ryki 2002.
 10. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, WN PWN, Warszawa 2006.
 11. Lazarus R.S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Springer Publishing Company, New York 1984.
 12. Listwan T. , Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 13. Litzke S., Schuh H., Stress, Appraisal and Coping, Springer Publishing Company, New York 1984.
 14. Łosiak W., Natura stresu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 15. Łosiak W., Psychologia stresu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 16. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość. Stres a zdrowie, Difin, Warszawa 2010.
 17. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 18. Stres wróg czy przyjaciel?, http://www.marfan.pl/index2.php?option= com_content&do_pdf = 1&id = 290 [11.12. 2015].
 19. Szkop K., Trafność metod doboru personelu wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, w Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, red. A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
 20. Terelak J.F., Człowiek i stres, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2008.
 21. Waszkowska M., Potocka A., Wojtaszczyk P., Miejsce pracy na miarę oczekiwań, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu