BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Kamil (Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift Service S.A.), Longwic Rafał (Politechnika Lubelska), Longwic Paweł (Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift Service S.A.), Maciąg Paweł (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Koncepcja systemu do oceny komfortu użytkowania dźwigu osobowego
Concept of the system for the evaluation of comfort of a passenger lift
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4781-4788, fotogr., rys., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Monitoring hałasu
Machinery and equipment, Noise monitoring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowana została koncepcja innowacyjnego systemu do oceny komfortu użytkowania dźwigu osobowego w oparciu o parametry wibroakustyczne generowane przez urządzenie podczas pracy. Opisywany projekt zakłada, że system będzie rejestrował parametry takie jak drgania i hałas i na ich podstawie w funkcji czasu dokonywał oceny komfortu (jego pogorszenia). Ponadto projekt zakłada wykorzystanie istniejących komponentów dźwigu takich jak transmiter GSM i sterownik w celu zmniejszenia kosztów instalacji urządzenia. (abstrakt oryginalny)

The article was presented the concept of an innovative system for the evaluation of a passenger lift comfort based on vibro-acoustic parameters generated by the device during operation. This project assumes that the system will record parameters such as vibration and noise, and on this basis as a function of time were to determine the comfort (its deterioration). The project envisages the use of existing components such as lift GSM transmitter and controller in order to reduce the cost of installation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Cempel Cz., Wibroakustyka stosowana, Warszawa, PWN 1989
  2. Lipski J., Diagnostyka procesów wytwarzania, Politechnika Lubelska, Lublin 2013
  3. Kurowski W., Podstawy diagnostyki systemów technicznych- metodologia i metodyka, Warszawa, Płock 2007
  4. Longwic R., Maciąg P., Szydło K., Metodyka pomiaru emisji hałasu w kabinach dźwigów osobowych, Logistyka 6/2014
  5. Lonkwic P., Szydło K., Longwic R, Maciąg P., Metoda ograniczania emisji hałasu emitowanego z wyrobów cienkościennych, Logistyka 6/2014
  6. Gardyński L., Lonkwic P., Testing polymer rollers memory in the context of passenger lift car comfort. Journal Of Vibroengineering, Volume: 16, Issue: 1, 2014, p. 225-230
  7. Landaluze J., Portilla I., Pagalday J.M., Martinez A., Reyero R., Application of active noise control to an elevator cabin. Control Engineering Practice 11 (2003) 1423-1431
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu