BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bizon-Górecka Jadwiga (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Górecki Jarosław (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo
Risk Analysys at The Process Administered Enterprise
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 12, cz. 2, s. 209-223, rys., bibliogr. 6 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część II
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Ryzyko, Zarządzanie procesami
Enterprises, Risk, Process management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnąca złożoność problemów występujących w zarządzaniu przedsiębiorstwem sprawia, że obszar pewności w zakresie podejmowanych decyzji zmierza do zera. Ryzyko wyznaczają dwa bezwzględne stany niepewności (braku pewności): całkowite niepowodzenie (wyrażane jako zerowe prawdopodobieństwo) oraz pełen sukces (wyrażany jako stuprocentowe prawdopodobieństwo). Z problemami ryzyka borykają się w swych działaniach menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania. Odpowiedzialność menedżerska dotyczy bowiem zarówno odpowiedzialności za sukcesy biznesowe organizacji, związane głównie z produktywnością zasobów, ale też odnosi się do produktów, praw pracowniczych i planowania zatrudnienia, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz problemów skażenia środowiska naturalnego(fragment tekstu)

Phenomena of risks have miscellaneous nature in the enterprise. Various measures are apply to their estimates. This substantiation has in capability of particular application of manner of reaction on risk, adequately to areas and power of interactions of risk situations on functioning enterprise. Dynamic course of phenomenon at universal nature (taking a stand in the midst and interior of organization) and specific (dependent mainly from sector) imply requirement of search of common measure for estimation of risk in the enterprise. Total risk management in the enterprise has complex illustration of phenomenon of risk and assignments of results of them. Enumeration of total risk costs can be as complex estimate of result of risk in the enterprise(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bizon-Górecka J. (2001), Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz.
  2. Bizon-Górecka J. (2002), Koncepcja dokumentowanego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie [w:] J. Bizon-Górecka (red.), Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyka wewnętrzne i w otoczeniu organizacji, TNOiK, Bydgoszcz.
  3. Drucker P.F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, tłum. J. Kajdy, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Kraków.
  4. Nogalski B., Grajewski P. (2004), Podejście procesowe jako filozofia ograniczania ryzyka i zwiększania bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji [w:] J. Bizon-Górecka (red.), Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko a bezpieczeństwo organizacji, TNOiK, Bydgoszcz.
  5. Pritchard C.L. (2001), Zarządzanie ryzykiem w projektach; WIG-Press, Warszawa.
  6. Stoner J., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PTE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu