BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomkowski Jan (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Esej literacki - między książką i gazetą
Literary Essay - Between a Novel and an Article
Źródło
Studia Medioznawcze, 2010, nr 3 (42), s. 11-20
Media Studies
Słowa kluczowe
Eseje, Czasopiśmiennictwo
Essays, Periodicals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jakkolwiek trudno zaproponować wyczerpującą definicję gatunku takiego jak esej, wydaje się oczywiste, że jest on starszy od prasy. Jednak w późniejszym okresie - o czym świadczy choćby działalność nie tylko angielskich pism epoki Oświecenia - rozwój eseju uzależniony był od istnienia ambitnych czasopism. W XIX i XX w. najciekawsza eseistyka pojawiała się na łamach miesięczników i tygodników - np. życzliwość paryskiej "Kultury" dla form eseistycznych sprzyjała aktywności pisarskiej wielu emigracyjnych autorów. Dzisiejsza prasa traktuje esej z rosnącą obojętnością, eseiści znajdują swoje miejsce co najwyżej w niskonakładowych periodykach literackich, odgrywających niewielką rolę na rynku medialnym. (abstrakt oryginalny)

Although it is difficult to precisely define what an essay is, it seems obvious that it is older than the press itself. However, later on, as can be seen on the example of English, but not only the Enlightenment periodicals, of the essay development was dependent on the existence of ambitious press. In the 19th and 20th centuries, the most interesting essays were published in various monthlies and weeklies. For example, the Parisian "Kultura" created favourable conditions for many émigré authors. Today's press is increasingly indifferent to essay writing resulting in essayists publishing in low circulation literary periodicals, which do not play much of a role on the media market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. [Z. Przesmycki] Miriam, Nowe polskie ekslibrisy artystyczne, "Chimera" T. 9 (1905).
 2. [Z. Przesmycki] Miriam] Tredecim, "Modernizm", "Chimera" T. 7 (1904).
 3. 17 [Tenże] J. Żagiel, Harmonie i dysonanse, "Świat" 1891, nr 1-15.
 4. Chodźko B., Czy to już esej? Analiza metody kształtowania materiału refleksyjnego w "Rozmowach Artaksesa i Ewandra", "Zeszyty Naukowe". Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Humanistyka Dział FP - Filologia Polska T. 8 (1984).
 5. Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posłowiem opatrzył K. Pomian, Warszawa 1994.
 6. Gomulicki W., Warszawa wczorajsza, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1961.
 7. Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.
 8. Halkiewicz-Sojak G., Żywioł eseistyczny w prozie Norwida, "Studia Norwidiana" T. 12/13 (1994/1995).
 9. Korolko M., Stanisław Herakliusz Lubomirski jako eseista, [w:] Stanisław Herakliusz Krutch J.W., No Essays, Please!, [w:] Modern Essays, ed. by R. Nye, Chicago 1963.
 10. List W. Gomulickiego do Z. Przesmyckiego z 4 marca 1901 r. "Poezja" 1984, nr 6/7.
 11. Lubomirski. Pisarz, polityk, mecenas, red. W. Roszkowska, Wrocław 1982.
 12. Norwid C., Białe kwiaty, "Czas"'. Dodatek Miesięczny. T. 5 (1857), z. 14.
 13. Norwid C., Czarne kwiaty, "Czas". Dodatek Miesięczny. T. 4 (1856), z. 12.
 14. O "Kulturze". Wspomnienia i opinie, oprac. G. i K. Pomianowie, Londyn 1987.
 15. Parandowski J., Petrarka, "Twórczość" 1954, nr 12; 1955, nr 1, 5, 6. Prus B., Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, t. 1-20. Warszawa 1953-1970.
 16. Sendyka R., Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006.
 17. Sinko Z., "Monitor" wobec angielskiego "Spectatora", Wrocław 1956.
 18. Sinko Z., Wstęp, [w:] Spectator. Wybór, Wrocław 1957.
 19. Świętochowski A., Dumania pessymisty, Lublana 1877.
 20. Świętochowski A., Dumania pesymisty, Warszawa 2002.
 21. Zdziechowski M., Byron i jego wiek, t. 1-2, Kraków 1894-1897.
 22. Zdziechowski M., Szkice literackie, t. 1, Warszawa 1900.
 23. Żeleński T., (Boy), Brązownicy, Warszawa 1930.
 24. Żeleński T., (Boy) Marysieńka Sobieska, Lwów 1937.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu