BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionów
Bioeconomy as a Smart Specialization in Development Strategies of Polish Regions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 1, s. 9-16, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Gospodarka regionalna, Samorząd terytorialny, Biogospodarka
Innovations, Regional economy, Local government, Bioeconomy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena wykorzystania koncepcji biogospodarki do określenia inteligentnych specjalizacji regionów wojewódzkich w Polsce. Oceny dokonano na podstawie dokumentów programowych Unii Europejskiej oraz regionalnych strategii innowacji wszystkich regionów wojewódzkich w Polsce. Przedstawiono koncepcję inteligentnych specjalizacji i jej zastosowanie w strategiach rozwoju regionów, europejską koncepcję biogospodarki i możliwość jej przełożenia na warunki polskie oraz ocenę wykorzystania biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji w polskich regionach.(abstrakt oryginalny)

The subject of the work is an evaluation of using the concept of bioeconomy as a potential topic of smart specialization in development strategies of regions in Poland. The article is prepared with the use of programme documments of the European Union, Poland and innovation strategies of all regions im Poland. The work includes three main parts describing the concept of smart specialization and possibilities of its use in the strategy of regional development, the European concept of bioeconomy and its shifting for Polish conditions and an evaluation of bioeconomy concept utilization for creation of smart specializations in Polish regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz Mieczysław. 2014. "Europejska koncepcja biogospodarki i jej przełożenie na działania praktyczne". Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne 7 (4): 5-21.
 2. Baran Agnieszka, Sławomir Hajduk. 2014. "Wybrane aspekty wdrażania inteligentnych specjalizacji w polskich regionach". Przedsiębiorczość i Zarządzanie XV (8): 7-16.
 3. Chyłek Eugeniusz. 2014: "Strategiczny program Biostrateg i jego znaczenie dla realizacji celów biogospodarki". Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne 7 (4): 43-53.
 4. ETP (European Technology Platforms). 2011. The European bioeconomy in 2030. Delivering sustainable growth by ad dressing the grand societ al challenges. The White Paper ECOTEPS.
 5. Europa Bio. 2011. The Bioeconomy for Europe: Innovating for Sustainability, http://eurocallendar.eu.
 6. EC (European Commission). 2010. Europa 2020. Strategy for smart sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission, 3.3.2010. COM(2010) 2020 final Brussels.
 7. EC (European Commission). 2012. Commision adapts its strategy for sustainable bioeconomy to ensure green growth in Europe. Press realease, 13 Fabruary 2012. Memo 12/97.
 8. Foray Dominique, David A. Paul, Bronwyn Hall. 2011. Smart specialisation. From academic idea to political instrument: EPFL, MTEI. Working Paper, College of Management, of Technlology Lousanne.
 9. Grosse Tomasz. 2013. "Inteligentna specjalizacja w Polsce. Czy potrafimy wykorzystać szansę". Samorząd Terytorialny 10: 5-15.
 10. Kardas Marcin. 2011. "Inteligenta specjalizacja (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej". Optimum. Studia Ekonomiczne 2 (50): 121-135.
 11. KE (Komisja Europejska). 2012: Przewodnik strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji" (RIS 3). Luksemburg, doi:10.2776/65746.
 12. MG (Ministerstwo Gospodarki). 2011. Foresight technologiczny przemysłu w Polsce do 2030 roku. Warszawa: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
 13. Nowak Paweł. 2014. "Inteligentna specjalizacja regionów - moda czy konieczność. Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne 7 (1): 24-37.
 14. Pander Wojciech, Agata Rauzer, Maciej Stawicki, Piotr Sycz, Elżbieta Wojnicka-Sycz. 2014. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. Dz.Urz. UE. L 347/320.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu