BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łochnicka Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej
Evaluation of Internal Organizational Conditions and Their Impact on Entrepreneurial Behavior of Employees
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (25), s. 60-77, tab., bibliogr. 34 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Pracownicy w organizacji, Przedsiębiorczość organizacyjna
Entrepreneurship, Employees in the organization, Organisational entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań organizacyjnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości pracowniczej. Na podstawie badań własnych dokonano oceny uwarunkowań panujących w polskich przedsiębiorstwach pod kątem ich wpływu na przedsiębiorcze zachowania pracowników. Badaniem objęto 83 duże i średnie przedsiębiorstwa, których działalność nakierowana była na osiąganie zysku. Ocenie poddano trzy elementy uwarunkowań wewnętrznych - kulturę i klimat organizacyjny, upodmiotowienie pracowników w miejscu pracy oraz wdrożenie systemów zarządzania jakością. Na podstawie wyników stwierdzono, że kultura i klimat organizacyjny w badanych przedsiębiorstwach, jak również zakres upodmiotowienia pracowników w miejscu pracy sprzyjają przedsiębiorczości pracowniczej w sposób umiarkowany. Systemy zarządzania w badanych organizacjach w niewielkim stopniu wpływają na rozwój przedsiębiorczych postaw, gdyż nie zapewniają szerokiego angażowania pracowników w sprawy przedsiębiorstwa. Badania wykazały, że uwarunkowania organizacyjne w badanych przedsiębiorstwach w niewielkim stopniu sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości pracowniczej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify how to create organizational conditions supporting intraprenership. The results of empirical studies presented in the article show that organization culture, as well as management in Polish companies do not support much intraprenerial behavior of employees. Empirical studies were conducted in 83 big and medium private and state companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk M., 1996, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Bell D.W., 1979, Industrial Participation, Pitman Publishing, London.
 3. Bratnicki M., 2004, Przedsiębiorczość organizacyjna: imperatyw, dialektyka, mity i dynamika deformacji, [w:] Przedsiębiorczość a zarządzanie korporacjami, J. Rokita, W. Grudzewski (red.), Górno- śląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 4. Burns P., 2005, Corporate Entrepreneurship. Building an Entrepreneurial Organisation, Palgrave Macmillan, New York, s. 88-95.
 5. Czerniachowicz B., 2011, Uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej na przykładzie przedsię- biorstw z województwa zachodniopomorskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 21.
 6. Dackert I., Loov L.A., Martensson M., 2004, Leadership and climate for innovation in teams, Economic and Industrial Democracy, no. 25, s. 301-318.
 7. Ekvall G., 1996, Organisational climate for creativity and innovation, European Journal of Work and Organisational Psychology, nr 5.
 8. Ekvall G., Ryhammar L., 1998, Leadership style, social climate and organizational outcomes: a study of Swedish university college, Creativity and Innovation Management, no. 7.
 9. Fryzeł B., 2005, Kultura organizacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Glinka B., Gudkova J.S., 2011, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Hisrich R.D., Entrepreneurship/Intrapreneurship, American Psychologist, 1990, no. 45, s. 209-222.
 12. Hornsby J.S., Kuratko D.F., Zahra S.A., 2002, Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale, Journal of Business Venturing, no. 17, s. 49-63.
 13. Johnson D., 2001, What is innovation and entrepreneurship? Lessons for larger organisations, Industrial and Commercial Training, no. 33(4), s. 135-140.
 14. Kolb D.A., 1972, Organisational Psychology. An Experimental Approach, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, cyt. za: A. Lipińska-Grobelny, Kultura i klimat organizacyjny - zarys problematyki, [w:] Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, A. Lipińska-Grobelny (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 15. Kućmański R., 2010, Innowacyjność przedsiębiorstw - wybrane elementy, [w:] Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami, I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko- -Biała.
 16. Kuratko D.F., Hornsby J.S., Bishop J.W., 2005, Managers' corporate entrepreneurial actions and job satisfaction, International Entrepreneurship and Management Journal, no. 1.
 17. Kuratko D.F., Montagno R.V., Hornsby J.S., 1990, Developing an entrepreneurial assessment instrument for an effective corporate entrepreneurial environment, Strategic Management Journal, no. 11, s. 49-58.
 18. Kyrgidou L.P., Hughes M., 2010, Strategic entrepreneurship: origins, core elements and research directions, European Business Review, vol. 22, issue 1, s. 43-63, cyt. za: W. Dyduch, Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 19. Listwan T., 2004, Role menedżerów w rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, M. Juchnowicz (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 20. Luchsinger V., Bagby D.R., 1987, Entrepreneurship and intrapreneurship: behaviors, comparisons and contrasts, S.A.M. Advanced Management Journal, nr 52(3).
 21. Lumpkin G.T., Dess G.G., 2001, Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: the moderating role of environment and industry life cycle, Journal of Business Venturing, no. 16, s. 429-451.
 22. Manville B., Ober J., 2003, A company of citizens. what the world's first democracy teaches leaders about creating great organizations, Harvard Business Review School Press, Boston s. 55-86.
 23. Miller D., 1983, The corelates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science, no. 29(7), s. 770-791.
 24. Mokaya S.O., 2012, Corporate entrepreneurship and organizational performance, theoretical perspectives, approaches and outcomes, International Journal of Arts and Commerce, vol. 1, no. 4.
 25. Pinchot G., Pellman R., 2000, Intrapreneuring in Action. A Hanbook for Business Innovation, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 26. Pogoda J., Co z tą przedsiębiorczością?, www.eduforum.pl (24.07.2012).
 27. Riddle J., 2012, The Intrapreneurship Alternative: Innovating from Within, http://workawesome.com/ career/intrapreneurship/ (15.11.2012).
 28. Schenplein H., 1988, Kultura przedsiębiorstwa i jej rozwój, Organizacja i Kierowanie, nr 7/8, cyt. za: Ł. Sułkowski, Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 6.
 29. Srivastava N., Agrawal A., 2010, Factors supporting corporate entrepreneurship: an exploratory study, The Journal of Business Perspective, no. 14.
 30. Stopford J.M., Baden-Fuller C., 1994, Creating corporate entrepreneurship, Strategic Corporate Journal, no. 15(7), s. 521-536.
 31. Szabo E., 2007, Participative Management and Culture. A Qualitative and Integrative Study in Five European Countries, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankurt am Main.
 32. Tabaszewska E., Białowąs P., 1999, TQM i Reengineering - różne koncepcje, Problemy Jakości, nr 6(31).
 33. Wudarzewski G., 2012, Wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 13.
 34. Żur A., 2006, Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania, [w:] Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, A. Stabryła (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2015.4.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu