BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gross-Gołacka Elwira (Dyrektor Generalny Ministerstwa Gospodarki)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością jako strategia firmy
Diversity Management as a Business Strategy
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 12, cz. 2, s. 313-326, bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część II
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Organizacje finansowe, Cele strategiczne
Diversity management, Financial organizations, Strategic goals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany zachodzące wśród siły roboczej to jedno z najbardziej niezwykłych i znaczących wyzwań, przed jakimi stoją dzisiaj organizacje. Społeczeństwo zmienia się szybko, a zachodzące wśród pracowników zmiany demograficzne mogą potencjalnie wpłynąć na wiele aspektów zarządzania organizacjami. Współczesna zróżnicowana populacja i siła robocza po prostu nie zniknie, tylko będzie wzrastać. Jest to kierunek na przyszłość - wielokulturowe, wielojęzyczne po prostu różnorodne społeczeństwa [Knotter 2011, ss. 135-159]. A skuteczni liderzy, zainteresowani wynikiem końcowym - maksymalizacją zysku, materialnego lub niematerialnego - uwzględniają ten nowy kierunek. Sztuka zarządzania różnorodnością od wielu lat wzbudza więc duże zainteresowanie wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi. Organizacje próbujące wtłoczyć dzisiejsze realia we wczorajsze style zarządzania poważnie zagrażają rentowności swoich firm. Poza wyzwaniem stworzenia sprawiedliwego środowiska pracy, gdzie kierownictwo i personel o różnym pochodzeniu i doświadczeniach uczą się doceniać siebie nawzajem, leży dodatkowe wyzwanie zmiany ustawień strukturalnych. Jednym z najważ- niejszych czynników zrozumienia różnorodności jest wpływ zmian w społeczeństwie na siłę roboczą(fragment tekstu)

This publication focuses on the discussion of the literature on diversity in the workforce, bringing understanding of the complexity and range of issues related to diversity in the workplace. The publication also aims to provide information on the trends that have emerged in the field of diversity and the information that can be used to develop a new, unique approach tailored to the specific needs of your organization. This paper also discusses the various theoretical approaches to diversity management, by analyzing the similarities and differences between them. Presented is a wide range of economic benefits of diversity management in the organization. It was also mentioned wide range of approaches, strategies or initiatives diversity management in the workplace. There is no single initiative that would be versatile enough to solve all the problems related to the management of diversity, and to successfully manage diversity in organizations. However, increasing knowledge and awareness of the concept of diversity management, including training in diversity is one of the main and most widely used of initiatives relating to issues of diversity. The information collected also showed that diversity issues will grow as the population will become more and more diverse, and more and more businesses will operate globally(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berreby D. (2006), Us and Them: Understanding Your Tribal Mind, Hutchinson.
 2. Cartwright R. (2002), Managing diversity, Capstone Publishing.
 3. European Commission (2005), The Business Case for Diversity Good Practices in the Workplace.
 4. European Commission (2008), Diversity and innovation. Business opportunity for all.
 5. Griggs L.B. (1995), Valuing diversity: where from ... where to? [in:] L.B. Griggs,L.L. Louw (eds.), Valuing diversity. New tools for a new reality, 1-14. New York: McGrawHill.
 6. Gross-Gołacka E., Kaczmarek P. (red.) (2008), Firma równych szans. Przewodnik dobrych praktyk, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
 7. Herring C. (2009), Does Diversity Pay?; Race, Gender, and the Business Case for Diversity, "American Sociological Review", vol. 74, no. 2.
 8. Hoffman L.R., Maier N.R.F. (1961), Quality and acceptance of problem solutions by members of homogeneous and heterogeneous groups, "The Journal of Abnormal and Social Psychology", Vol. 62(2).
 9. Knotter S., Lobel R., Tsipouri l., Stenius V. (2011), Diversity Research and Policy. A Multidisciplinary Exploration, Amsterdam University Press.
 10. Komisja Europejska (2007), Poradnik szkoleniowy Zarządzanie różnorodnością.
 11. Kossek E.E., Lobel S., Brown J. (2006), Human resource strategies to manage work force diversity: Examining "the business case", [in:] A.M. Konrad, P. Prasad, J.K. Pringle (eds.), Handbook of Workplace Diversity. Thousand Oaks, CA: Sage.
 12. Litvin D. (1997), The Discourse of diversity, from Biology to Management, "Organization", 4 (2).
 13. Moss G. (eds.) (2010), Profiting from Diversity: The Business Advantages and the Obstacles to Achieving Diversity, Palgrave Macmillian.
 14. Prasad P., Pringle J., Konrad A. (2006), Examining the Contours of Workplace Diversity: Concepts, contexts, and Challanges [in:] A. Konrad, P.Prasad, J.K.Pringle (red.), Handbook of workplace diversity, London.
 15. Schuler R., Dowling P.J., De Cieri H. (1993), Integrative Framework of Strategic International Human Resource Management, "Journal of Management April", 19.
 16. Subeliani D., Tsogas G. (2005), Managing diversity in the Netherlands: a case study of Robobank, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 16, No. 5.
 17. Swann W.B., Polzer J.T., Seyle C., Ko S. (2004), Finding Value in Diversity: Verification of Personal and Social Self-views in Diverse Groups, "Academy of Management Review", Vol. 29.
 18. Thomas D.A., Ely R.J. (1996), Making Differences Matter - A New Paradigm for Managing Diversity, "Harvard Business Review", 74(5).
 19. Thomas R.R. Jr (1991), Beyond Race and Gender, New York: AMACON, from From Affirmative Action to Affirminig Diversity, "Harvard Business Review", 1990, Vol. 68.
 20. Torrington D., Hall L., Taylor S. (2005), Human Resource Management 6th edition, Harlow UK, FT Prentice Hall.
 21. Urwin P., Michielsens E., Walters J. (2006), The Contribution of Employee Relations Practice to High Performance Workplace: case Studies on Work-life Balance and Diversity Practice, proceedings of CIPD Professional Standards Conference, Keele University, June.
 22. Urwin P, Karuk V., David A., Dodds I., Moss G. (2011), The Strategic Economic Impact of Diversity on Business Performance, Diversity Works for London.
 23. White M., Hill S., Mills C., Smeaton D. (2004), Managing to Change? British workplace and the future of work, Palgrave Macmillan.
 24. Wright P., Ferris S.P., Hiller J.S., Kroll M. (1995), Competitiveness through management of diversity: Effects on stock price valuation, "Academy of Management Journal", Vol. 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu