BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sędłak Bartłomiej (Instytut Techniki Budowlanej), Sulik Paweł (Instytut Techniki Budowlanej)
Tytuł
Odporność ogniowa pionowych elementów przeszklonych
Fire Resistance of Vertical Glazed Elements
Źródło
Szkło i Ceramika, 2015, nr 5, s. 8-10, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby szklane, Materiały budowlane, Jakość produktów budowlanych
Glassware products, Building materials, Quality of construction products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy zaprezentowane zostały główne aspekty związane z odpornością ogniową pionowych elementów przeszklonych. Przedstawiona została metodyka badań oraz sposób klasyfikacji pionowych przegród przeszklonych w zakresie odporności ogniowej. Ponadto w artykule zreferowano wnioski płynące z badań odporności ogniowej elementów tego typu, prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses main problems related to the fire resistance of vertical glazed elements - test methodology and way of classification for this type of elements. In addition, the article presents the conclusions from the tests of fire resistance of such elements conducted in the last years by the Fire Research Department of Building Research Institute. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowy A. (2014): Fire resistance testing of glazed building elements. "Požární ochrana 2014: Sborník přednášek XXIII. ročníku mezinárodní konference, Ostrava, 03-04.09.2014", 15-17
 2. Kinowski J., Sędłak B., Sulik P. (2015): Izolacyjność ogniowa aluminiowo-szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego , "Izolacje", R.20 (nr 2), 48-53
 3. Laskowska Z., Borowy A. (2012): Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej ścian działowych przeszklonych wg PN-EN 15254-4 . "Materiały Budowlane", 7 (479), 62-64
 4. Laskowska Z., Kosiorek M. (2007): Bezpieczeństwo pożarowe ścian działowych przeszklonych: badania i rozwiązania . "Świat Szkła", nr 5 (108), 46-54.
 5. Laskowska Z., Kosiorek M. (2007): Bezpieczeństwo pożarowe ścian kurtynowych. "Świat Szkła", nr 2 (105), 23-27
 6. PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych
 7. PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne
 8. PN-EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej - Cześć 2: Procedury alternatywne i dodatkowe
 9. PN-EN 1364-3:2014 Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych - Część 3: Ściany osłonowe pełna konfiguracja (kompletny zestaw)
 10. PN-EN 1364-4:2014 Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych - Część 4: Ściany osłonowe częściowa konfiguracja
 11. PN-EN 1634-1:2014 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych - Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690)
 13. Sędłak B., Kinowski J. (2013): Badania odporności ogniowej ścian osłonowych - przyrosty temperatury na szybach . "Świat Szkła", R. 18 (nr 11), 20-25
 14. Sędłak B., Kinowski J., Borowy A. (2013): Fire resistance tests of large glazed aluminium curtain wall test specimens-results comparison . "MATEC Web of Conferences", Vol. 9, p. 02009, EDP Sciences, DOI: 10.1051/matecconf/20130902009
 15. Sędłak B., Sulik P. (2015): Odporność ogniowa wielkogabarytowych pionowych elementów przeszklonych . "Materiały Budowlane", (nr 7), 26-28
 16. Sulik P., Sędłak B., Turkowski P., Węgrzyński W. (2014): Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych. [W:] A. Halicka, Budownictwo na obszarach zurbanizowanych, Nauka, praktyka, perspektywy , Politechnika Lubelska 2014, pp. 105-120
 17. Walk M., 2015: Drzwi przeciwpożarowe - zmiany w metodyce badawczej. "Świat Szkła", R.20 (nr 3), 34-37
 18. Zhan Y., Zhao X., Wu X., Li H. (2011): Application and integrity evaluation of monolithic fire-resistant Glass. "Procedia Engineering", 11, 603-607
 19. Zieliński K. (2008): Szkło ogniochronne. "Świat Szkła", nr spec. Styczeń. 9-11
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu