BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpacz Jarosław (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Studium przypadku w badaniu orientacji przedsiębiorczej organizacji
Case Study in the Research of Entrepreneurial Orientation
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012, t. 17 (1), s. 205-220, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Metody badań problemów zarządzania strategicznego
Słowa kluczowe
Orientacja przedsiębiorcza, Studium przypadku, Przewaga konkurencyjna, Innowacyjność przedsiębiorstw
Entrepreneurial orientation, Case study, Competitive advantage, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba rozpoznania orientacji organizacji dzięki dokonanemu pomiarowi poziomu innowacyjności, konkurencyjnej agresywności i niezależności, proaktywności i podejmowania ryzyka. Na rzecz jego realizacji skonstruowano narzędzie pomiaru oparte na pytaniach proponowanych przez W. Dyducha. Badanie ma charakter analizy przypadku. Przy doborze przedsiębiorstwa kierowano się poziomem efektywności funkcjonowania i rozwoju organizacji znajdującym odzwierciedlenie w przewadze konkurencyjnej. Ostatecznie podmiotem badań zostało małe przedsiębiorstwo produkcyjne zarejestrowane w regionie świętokrzyskim. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is an attempt to identify the organization orientation by measuring the level of innovativeness, proactivity, autonomy, competitive aggressiveness and risk taking. In order to carry out this measurement a specific tool has been constructed. It is based on questions proposed by W. Dyduch. The research is a case study. When selecting companies, the level of effectiveness of organization functioning and development, reflected in competitive advantage, has been taken into consideration. Finally, a small manufacturing company registered in the Świętokrzyskie region has been selected. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Kulikowska M., Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju w małej i średniej firmie, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 2. Covin J.G., Slevin D.P., Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments, "Strategic Management Journal" 1989, Vol. 10, No. 1.
 3. Czakon W., Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5.
 4. Dobrzyński M.D., Procesy integracji w łańcuchu dostaw towarów konsumpcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa - Białystok 2009.
 5. Dubois A., Araujo L., The winding road ahead: A reply, "Journal of Purchasing & Supply Management", No 13, 2007.
 6. Dul J., Hak T., To quantify or to qualify: That's not the question, Journal of Purchasing & Supply Management, No 13, 2007.
 7. Dyduch W., Badanie poziomu przedsiębiorczości organizacyjnej w polskich, firmach [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 8. Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 9. Dyer J. H., Singh H., The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 4, s. 660-679.
 10. Ireland R. D., Covin J.G., Kuratko D.F., Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy, "Entrepreneurship. Theory&Practice" 2009, Vol. 33, No. 1.
 11. Karpacz J., Nogalski B., Szpitter A., Wójcik-Karpacz A., Innowacje materialnym wyrazem wykorzystania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Case study, w: Krupski R. (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 12. Langfred C.W., The Paradox of Self-management: Individual and Group Autonomy in Work Groups, "Journal of Organizational Behavior" 2000, Vol. 21, No. 5.
 13. Lichtarski J., O granicach innowacyjności przedsiębiorstwa, w: Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 14. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.
 15. Lumpkin G.T., Dess G.G., Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance, "Academy of Management Review" 1996, Vol. 21, No. 1.
 16. Lumpkin G.T., Dess G.G., Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle, "Journal of Business Venturing" 2001, Vol. 16, No. 5.
 17. Nogalski B., Szpitter A., M. Karlikowski M., Wykorzystanie doświadczeń metodycznych doradztwa naukowego w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstwa, K. Krzakiewicz, Sz. Cyfert, Metodyczne problemy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, w druku.
 18. Pichlak M., Eksploracja i eksploatacja w kontekście innowacyjności organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 1.
 19. Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., M. Frese, Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future, "Entrepreneurship. Theory & Practice" 2009, Vol. 33, No. 3.
 20. Romanowska M., Przełomy w praktyce zarządzania - przesłanki i przyczyny, "Przegląd Organizacji" 2011, nr3.
 21. Schjoedt L., Entrepreneurial Job Characteristics: An Examination of Their Effect on Entrepreneurial Satisfaction, "Entrepreneurship. Theory & Practice", 2009, Vol. 33, nr 5.
 22. Stevenson H.H., Jarillo J.C., A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, "Strategie Management Journal" 1990, Vol. 11, No. 4.
 23. Sus-Juchnowska A., Ryzyko innowacji produktowych, w: Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 24. Szpitter A., Zarządzanie innowacjami, w: Czerska M., Szpitter A. (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 25. Wang C.L., Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, and Firm Performance, "Entrepreneurship. Theory & Practice" 2008, Vol. 32, No. 4.
 26. Wiklund J., Shepherd D., Entrepreneurial Orientation and Small Business Performance: A Configurational Approach, "Journal of Business Venturing" 2005, Vol. 20, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu