BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Marian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zasady zarządzania jakością w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji
Quality Management Principles in the Context of Innovation Processes in an Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.1, s. 35-44, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Innowacyjność, Normy ISO 9000
Quality management, Innovative character, ISO 9000
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono osiem zasad zarządzania jakością wprowadzonych w 2000 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w normach rodziny ISO 9000 w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji. Rozważając istotę tych zasad, starano się wskazać na ich rolę w inicjowaniu i wspieraniu procesów innowacyjnych w organizacjach, które wdrożyły systemy zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)

The article presents the eight quality management principles, introduced in 2000 by the International Organization for Standardization (ISO) in the ISO 9000 family of standards, in terms of innovation activities in the organization. Considering the nature of each of these principles, the article aims to point out their role in initiating and supporting innovation processes in organizations that have implemented quality management systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hąbek P., Proces innowacyjny a nowe narzędzia doskonalenia jakości, "Problemy Jakości" 2011, nr 2.
 2. http://e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=12562 (21.10.2014).
 3. Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar, red. T. Kraśnicka, T. Ingram, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 4. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 5. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 6. Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 7. Kłos Z., Innowacje i jakość wyznacznikami sukcesu, "Ecomanager" 2011, nr 1.
 8. Kucińska-Landwójtowicz A., Kołosowski M., Zasady zarządzania jakością w kontekście rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_ pdf_2011/059.pdf (7.12.2014).
 9. Kucińska-Landwójtowicz A., Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami, www.ptzp. org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p016.pdf (7.12.2014).
 10. Lewicka D., Wspieranie innowacyjności pracowników, wyzwaniem dla współczesnych organizacji - studium przypadku na przykładzie grupy ZPAS, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 2012, nr 286, "Ekonomia i Nauki Humanistyczne", z. 19.
 11. Misztal A., Wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności w systemach zarządzania jakością, "Współczesne Zarządzanie" 2012, nr 2.
 12. Nowakowska A., Regionalny kontekst procesów innowacji, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Łódź 2009, region.uni.lodz.pl/.../Budowaniezdolnosciinnowacyjnychregionow. pdf (12.11.2014).
 13. Strategie rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, T. Małkus, www.wsp.krakow.pl/geo/cyber/ szymanska_-_wplyw_innowacyjnosci.pdf (21.11.2014).
 14. Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 15. Węgrzyn B., Systemowe aspekty jakości procesów innowacyjnych, http://jmf.wzr.pl/ pim/2012_3_1_37.pdf (9.11.2014).
 16. Zasady zarządzania jakością, http://mfiles.pl/pl/index.php/Zasady_zarządzania_jakością (7.12.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.39/1-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu