BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wartość kapitału intelektualnego spółek notowanych na WIG 30
The Value of Intellectual Capital of Companies Listed on WIG30
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 39 T.1, s. 115-126, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Indeks giełdowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Kapitał intelektualny
Stock market indexes, Warsaw Stock Exchange Index, Intellectual capital
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG 30 w okresie 2009-2012. Wartość kapitału intelektualnego badanych podmiotów została określona przy wykorzystaniu koncepcji wskazującej kapitał intelektualny jako różnicę między wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstw. Efektem badań jest określenie wartości kapitału intelektualnego badanych przedsiębiorstw oraz zbadanie, w jakim stopniu kapitał intelektualny wpływa na wartość rynkową podmiotów. Pomiar zaprezentowany w artykule pozwala na porównanie wartości kapitału intelektualnego między badanymi przedsiębiorstwami oraz stanowi narzędzie do monitorowania zachodzących tendencji zmian jego wartości w czasie. Zaprezentowane wyniki badań stanowią część realizowanego projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06036. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the results of measuring the intellectual capital of companies listed on the Warsaw Stock Exchange on the WIG30 Index in the period 2009 -2012. The value of the intellectual capital of the companies was determined by use of the concept which defines intellectual capital as the difference between the market value and the book value of the company. Presented results are the part of research project entitled "Shaping the resources of intellectual capital in enterprises" which was founded by the National Science Centre allocated on the basis of the decision DEC-2011/01/N/HS4/06036. The measurement of intellectual capital is an extremely important task for today's companies. This measurement is needed to manage intellectual capital, whose resources are key factors of the business success. The measurement presented in this article allows to compare the value of intellectual capital between the companies and provides a tool to monitor the ongoing trends of its value over time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beyer K., Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego, w: Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 761, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 60.
  2. Bukh P.N., Larsen H.T., Mouritsen J., Constructing Intellectual Capital Statements, "Scandinavian Journal of Management" 2001, no. 17.
  3. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Fruin W.M., Knowledge Works: Managing in Intellectual Capital at Toshiba, Oxford University Press, New York 1997.
  5. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Sveiby K.E., Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com/articles/Intangible- Methods.htm (8.02.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.39/1-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu