BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Marek (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Poziomy przywództwa we współczesnych organizacjach
Levels of leadership in Present Organizations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 13, cz. 1, s. 165-174, bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie organizacjami sieciowymi
Słowa kluczowe
Przywództwo, Organizacja
Leadership, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przywództwo w organizacjach nie może być już traktowane jako pewnego ro-dzaju moda. Poszukiwanie, a przede wszystkim kreowanie liderów jest ko-niecznością, by stawić czoła wyzwaniom współczesnego otoczenia, które per-manentnie zmienia się w sposób turbulentny. Równocześnie, wewnątrz orga-nizacji zaobserwować można dużo wyższy poziom wymagań wobec osób za-rządzających. W związku z tym, utożsamianie funkcji przewodzenia jedynie z osobą stojącą najwyżej w hierarchii organizacji jest pewnego rodzaju ograni-czeniem, bowiem dziś postaw charakteryzujących liderów oczekiwać można od menedżerów (i nie tylko) na różnych szczeblach organizacji.(fragment tekstu)

The contemporary reality presents completely new challenges to organisation managers. In order to meet those challenges, managerial skills related to planning, organisation, motivation and supervision may be insufficient. Cooperation with better and better educated employees, who demonstrate broad knowledge and a vast array of abilities, inside the or-ganisation, and a complex nature of relations with external entities set high requirements as far as their skills are concerned. Therefore, it is advisable to look for leaders who will set the right course of their companies' development in the environment, and, simultaneously, will create appropriate internal conditions necessary to pursue the organi-sational mission, trying to support leadership attitudes among their em-ployees at the same time. Out of a vast array of leadership concepts, three have been presented in this paper, which correspond to different levels in the organisation structure, i.e. global leadership for the highest level, situational leadership II for the middle rank, and finally the concept of grassroot leadership for line employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckhard R. (1997), O przyszłych liderach, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa.
 2. Blanchard K., Zigarmi P., Zigarmi D. (2008), Jednominutowy Menedżer i przywództwo, MT Biznes, Warszawa.
 3. Buzan T., Dottino T., Israel R. (2008), Zwykli ludzie - liderzy, Muza S.A., Warszawa.
 4. Duczkowska-Piasecka M. (red.), Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (2013), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 5. Goldsmith M., Greenberg C.L., Robertson A., Hu-Chan M. (2007), Globalni liderzy - klejna generacja, MT Biznes, Warszawa.
 6. Helgesen S. (1997), Przywództwo oddolne, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa.
 7. Kajrunajtys D., Organizacje oparte na wiedzy w społeczeństwie wiedzy [on-line, data dostępu 24 lutego 2013]
 8. Kwiatek P., Leszczyński G., Zieliński M. (2009), Komunikacja w relacjach business-to-busienss, Dawertiwa, Poznań.
 9. Metcalf L., Benn S. (2013), Leadership for Sustainability: An Evolution of Leadership Ability, "Journal of Business Ethics", vol. 112, issue 3.
 10. Mikuła B. (2007), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 11. Strzelecki A. (2012), Rola etyki w reklamie biznesu, [w:] Wyrzykowska-Antkiewicz M. (red.), Zarządzanie dziś i jutro, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 16/2012, Warszawa.
 12. Work J.W. (1997), Kierowanie zróżnicowaną kadrą pracowniczą, [w:] Hes-selbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu