BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębura Rajmund (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Tytuł
Bezrobocie jako problem polityki społecznej
Unemployment as a problem of social policy
Źródło
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 2015, nr 5 (1), s. 53-68, rys., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Polityka społeczna, Polityka zatrudnienia, Zasoby ludzkie
Unemployment, Social policy, Employment policy, Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z niezwykle ważnych obszarów działania polityki społecznej jest zwalczanie negatywnych skutków bezrobocia. Celem artykułu jest wszechstronna analiza zjawiska bezrobocia i związanych z nim komplementarnych działań w zakresie polityki społecznej. Bezrobocie zostało uznane za zjawisko jawne, trwałe. Z okresu transformacji systemowej stało się ono jednym z problemów makroekonomicznych i makrospołecznych Polski. Zjawisko bezrobocia można rozpatrywać w aspekcie wywoływanych przez to zjawisko skutków pozytywnych, oraz negatywnych. Bezrobocie to niezwykle ważny problem polityki społecznej. Jest zjawiskiem wielowątkowym, wywierającym głównie negatywny wpływ na wszystkie najważniejsze sfery życia politycznego, gospodarczego i społecznego. (abstrakt oryginalny)

One of the most crucial areas of social policy is fighting against unemployment. The aim of the article is a profound analysis of the unemployment phenomenon and the consequent complementary activities of social policy. Unemployment has been considered as a durable phenomenon. In the times of the political system transformation, it became one of the micro and macro-economic problems in Poland. The phenomenon of unemployment can be perceived through the positive and negative consequences it caused. Unemployment is an unusually important problem of social policy which is a multilayered phenomenon exerting negative influence on many spheres of political, social, and economic life. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner J., Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu społecznego, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2002.
 2. Begg, Fischer, Dornbusch, Ekonomia-Makroekonomia, PWE, Warszawa 1994.
 3. Bezrobocie i formy jego łagodzenia [w:] Polityka społeczna - zarys wykładu wybranych problemów, pod redakcją L. Frąckiewicz, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2002.
 4. Błędowski P., Polityka społeczna, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 2003.
 5. Błędowski P., Pomoc społeczna [w:] Polityka społeczna, pod redakcją Adama Kurzynowskiego, Szkoła Główna Handlowa Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 2002.
 6. Borowicz R., Łapińska-Tyszka K., Syndrom bezrobocia, Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1993.
 7. Borowski T., Marcinkowski A.S., Programy przeciwdziałania bezrobociu [w:] Socjologia bezrobocia, pod redakcją E. Marynowicz-Hetka, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999.
 8. Borowski T., Marcinkowski A.S., Bezrobocie w perspektywie socjologicznej [w:] Socjologia bezrobocia, pod redakcją E. Marynowicz-Hetka, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999.
 9. Encyklopedia biznesu, tom 1, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 10. Encyklopedia popularna PWN, wydanie dwudzieste ósme, PWN, Warszawa 1998.
 11. Frieske K.W., Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej, "Polityka Społeczna" nr 11-12/2002.
 12. Giermanowska E. Racław-Markowska M. Postrzeganie problemu bezrobocia młodzieży przez władze lokalne, "Polityka Społeczna" nr 7/2003.
 13. Gogolewska J., Regulowanie rynku pracy [w:] Polityka gospodarcza, pod redakcją B. Winiarskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 14. Kwiatkowski E., Bezrobocie podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 15. Mlonek K., Bezrobocie [w:] Polityka społeczna, pod redakcją A. Kurzynowskiego, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 2002.
 16. Mlonek K., Bezrobocie w Polsce XX wieku w świetle badań, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1999.
 17. Nowicki J., Paradoksy pełnego zatrudnienia w Polsce, PWE, Warszawa 1990.
 18. Ratajczak Z., Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej [w:] Psychologia, Badania i aplikacje, Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 19. www.apraca.pl
 20. www.barka.org.pl
 21. www.econom.pl
 22. www.wspolnota.org.pl
 23. Żukiewicz A., Prawo socjalne w systemie prawa stanowionego - przykład Polski, "Polityka Społeczna", nr 2/2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1739
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu