BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samol Sebastian (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zmiana modelu służby cywilnej po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej
A Change in the Model of Civil Service after the Amendments to the Act on Civil Service
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, nr 1, s. 71-79
Słowa kluczowe
Służba cywilna, Ustawa o służbie cywilnej, Zatrudnienie, Regulacje prawne
Civil service, Polish Civil Service Act, Employment, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zmiany w zatrudnieniu w służbie cywilnej wynikające z ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. W artykule dokonano analizy nowych warunków zatrudnienia na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej na podstawie powołania. Przedstawiono też warunki pełnienia funkcji przez Szefa Służby Cywilnej oraz zasady funkcjonowania Rady Służby Publicznej, która zastąpiła dotychczasową Radę Służby Cywilnej. (abstrakt oryginalny)

Changes in the employment in civil service arising from the implementation of the Act Amending Civil Service and some other acts of 30 December 2015 are discussed. The results of an analysis of new conditions of employment for civil service positions based upon appointment are presented together with the conditions necessary for performing the function by the Chief of Civil Service as well as the principles upon which the Council of the Public Service that replaced the Council of Civil Service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 36.
 2. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz. U. 2014, poz. 1111 ze zm.
 3. W. Perdeus, w: K.W. Baran (red.), Prawo urzędnicze - Komentarz, Warszawa 2014.
 4. W. Drobny, w: idem, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2012.
 5. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 1 lutego 2016 r. o stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej, art. 53a ustawy o służbie cywilnej dodanego przez art. 1 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej z Konstytucją RP, druk nr III.7040.9.2016.ST/LN.
 6. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 7. Druk sejmowy nr 119/2015.
 8. Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, Dz. U. Nr 170, poz. 1218.
 9. Uzasadnienie projektu ustawy o służbie cywilnej z 24 sierpnia 2006 r. - druk sejmowy nr 552/2006.
 10. Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, Dz. U. Nr 170, poz. 1217.
 11. D. Doerre-Nowak, w: B. Wagner (red.), Kodeks pracy - Komentarz, Gdańsk 2010.
 12. Opinia prawna prof. Huberta Izdebskiego z 3 lutego 2016 w przedmiocie ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie Ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.
 13. K 9/02, OTK-A 2002, z. 7, poz. 94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu