BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wełyczko Lesław (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ efektywnego zarządzania sobą na realizację misji życiowej przez studentów
The Influence of Effective Management of Yourself on Implementing Students' Life Mission
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 13, cz. 1, s. 217-230, rys., bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie organizacjami sieciowymi
Słowa kluczowe
Inteligencja intelektualna, Inteligencja emocjonalna, Studenci
Intelligence intellectual, Emotional intelligence, Students
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każdy, zwłaszcza młody człowiek, który wkracza w dorosłe życie, zaczyna za-stanawiać się nad swoją przyszłością, zarówno życiem osobistym, jak i zawo-dowym. Najczęściej robi to wówczas, gdy wszyscy jego rówieśnicy wybierają wymarzoną przez siebie uczelnię, która może im zapewnić odpowiedni zawód, lub, o ile nie zdecydują się na ten krok, szukają pracy po szkole średniej. Są też i tacy, których wcale nie jest mniej, a którzy na tyle już osiągnęli równowagę osobowo-emocjonalną i świadomość swoich celów życiowych, iż potrafią za-planować swoje życie osobowo-zawodowe. Wówczas wiedzą, że ukończenie studiów jest dla nich nieodłącznym etapem życia, który umożliwi im dalszą realizację swojej egzystencji. Powyższe wywody są tylko uogólnieniami, gdyż jest szereg determinantów, które także decydują o tym, czy ktoś podejmie dalszą naukę czy też nie. Zali-czyć do nich należy: - Sytuację rodzinną (np. potrzeba nieustannej opieki nad osobą starszą), - Sprawność intelektualną, - Zdrowie fizyczne i psychiczne, - Potrzebę usamodzielnienia się, - Założenie rodziny, - Inne okoliczności, uniemożliwiające dalsze, być może w danym okresie, kontynuowanie nauki - studiów. Niezależnie od motywów, jakimi kierowali się studenci, którzy rozpoczęli swój etap życia - studiowanie, wysoce pożądanym jest, aby właśnie w okresie studiów pozyskali jedną z najważniejszych kompetencji, która może zadecy-dować w największej mierze o ich dalszej egzystencji - umiejętność zarzą-dzania sobą.(fragment tekstu)

Each student should possess effective self-management skills to be able to implement his life mission according to his vision of life. These skills consist of self-esteem, emotional, physical, mental and spiri-tual balance ability to schedule their closer - every day, as well as those far-reaching tasks, self-consciousness of implementing all of their goals in life, etc.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bubrowiecki A. (2011), Popraw swoje życie, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa.
  2. Bubrowiecki A. (2012), Ucz się i myśl, Wydawnictwo MUSA S.A., Warszawa.
  3. Buzan T. (2006), Zmiana! I co dalej?, Wydawnictwo JK, Łódź.
  4. Covey S. R. (2005), 8. Nawyk. Od efektywności do wielkości i odkrycia wła-snego głosu, Wydawnictwo REBIS, Poznań.
  5. Goleman D.(1999), Inteligencja emocjonalna, tł. Andrzej Jankowski, Media Rodzina 0f Poznań, Poznań.
  6. Wilson P. (2012), Idealna równowaga, Wydawnictwo Laurum, Warszawa.
  7. Kozielecki J. (2001), Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu